Hopp til innhold

Mer norsk hvete til melproduksjon

Andelen norskprodusert mathvete var i 2021 den høyeste på 13 år, ifølge foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet.

I fjor var 63 prosent av hveten som gikk til melproduksjon norsk. I perioden 2009-2019 var gjennomsnittet 44 prosent. Landbruket har et mål om at andelen skal være på 90 prosent innen 2030.

Det meste av norsk hvete dyrkes i Østfold, Akershus og Vestfold, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i importen til Norge sammenfaller med rekordhøye priser på mathvete på verdensmarkedet.

Ifølge Landbruksdirektoratet har importhvete aldri vært dyrere enn i slutten av 2021.

Det skyldes en kombinasjon av dårlig vær, logistikkrise og økte priser på blant annet gjødsel. Samtidig har økt koronasmitte i Kina og den spente sikkerhetssituasjonen i Ukraina påvirket produksjonen i to av verdens største hvete-land.