Hopp til innhold

Må skjerpe kampen mot omskjæring

Politiet mener skoler og helsepersonell er for dårlige til å melde fra om kjønnslemlestelse.

Lærer i klasserom

Lærere og helsesøstre må bli flinkere til å sende bekymringsmeldinger om kjønnslemlestelse.

Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

- De viktigste arenaene i kampen mot kjønnslemlestelse er helsestasjoner og skoler, sier politioverbetjent Finn Abrahamsen.

Les også: Hvordan varsle om du er bekymret

Minst 185 norsk-somaliske jenter skal ha blitt omskåret i foreldrenes hjemland de siste tre årene, men helsesøstre og lærere henvender seg svært sjelden til barnevernet med bekymringsmeldinger.

Abrahamsen ber nå helsesøstre om å bli mer offensive, og i større grad melde fra.

Finn Abrahamsen

Politioverbetjent Finn Abrahamsen ber skoler og helsepersonell trappe opp kampen mot omskjæring.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- At dette kan pågå er uforståelig. Man må følge nøye med på barna, og hvis de forandrer seg etter for eksempel en skoleferie, bør man rapportere. Så får andre vurdere tiltak, sier han. 

Vil ha kampanje mot omskjæring

Eksempelvis har Stovner helsestasjon ikke engstet seg for at et barn kan bli kjønnslemlestet en eneste gang på tre år.

Og i bydel Østensjø og bydel Grorud har barnevernet tilsammen mottatt bare tre bekymringsmeldinger på to år.

Abrahamsen etterlyser nå en kampanje mot omskjæring, der temaet settes på dagsorden på skolen.

- Vi må få det fram og snakke om det på skolen, slik at barna får vite om det. Det gjør de i andre land, avslutter han.