Hopp til innhold

Lørenskog-drapene: Barnas far er overrasket

Kvinnen i 30-årene som er dømt for drap på sine to små barn, trekker anken. Saken skulle opprinnelig ha startet i morgen.

Naboer la ned blomster og kosedyr til minne for de drepte barna i Lørenskog mandag kveld

Naboer la ned blomster og kosedyr til minne om de to barna i Lørenskog kort tid etter at drapene skjedde. Minnestunden skjedde i nabolaget der barna bodde sammen med moren sin.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy

Naboer la ned blomster og kosedyr til minne om de to barna i Lørenskog kort tid etter at drapene skjedde. Minnestunden skjedde i nabolaget der barna bodde sammen med moren sin.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy

– Det har vært en lang prosess å komme dit og et valg som har vært vanskelig å ta, sier kvinnens forsvarer Gunhild Lærum.

Da saken var oppe for tingretten i fjor sommer, ble moren dømt til lovens strengeste straff.

Han trenger nok litt tid til å lande

Faren til de to barna fikk nyheten i morges om at det ikke blir noen ankesak i Eidsivating lagmannsrett i morgen.

Han har brukt den seneste tiden til å forberede seg til denne nye rettsrunden, så han var overrasket da anken ble trukket i dag, sier mannens bistandsadvokat Sol Elden.

Sol Elden, forsvarer i dopingsaka

Advokat Sol Elden er bistandsadvokat for faren til de to små guttene som ble drept.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Ifølge Elden endrer ikke dette noe særlig på situasjonen for ham. Sønnene hans er borte for alltid og savnet er like sterkt.

Men selvfølgelig så kan han jo nå da legge denne rettslige prosessen bak seg eller til side for så å fokusere sin oppmerksomhet på sorgprosessen og det han har igjen å jobbe seg gjennom.

Hvordan har han det nå?

Han trenger nok litt tid til å lande det som har skjedd i dag, for så å gå videre.

Etter at saken var oppe i tingretten satt barnas far igjen med mange spørsmål. Han fikk heller ikke svar på hvorfor barnas mor gjennomførte dobbeltdrap på to uskyldige gutter.

Ifølge bistandsadvokaten trodde ikke barnas far at han ville få flere svar under en ankesak. I alle fall ikke fra domfelte selv. Han har slått seg til ro med dette.

Sånn som situasjonen er nå, ser det ut til at han har fått de svarene han kan få.

– Ikke mye å kjempe for

Ifølge bistandsadvokat Gunhild Lærum opplever moren som veldig mange andre at denne saken er ekstremt vanskelig.

– Det er veldig mange som har det vondt fordi at to små gutter er døde. Og uansett hva slags behandling denne saken får i rettsapparatet, så kommer jo de to aldri tilbake og hun tenker at det er det beste nå at resultatet som allerede finnes, det blir stående.

Lærum mener saken i utgangspunktet er spesiell og viser til at det er veldig få lignende saker i norsk rettshistorie.

Forsvaradvokat Gunhild Lærum.

Gunhild Lærum er kvinnens forsvarer.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun mener det også er spesielt at en ankesak trekkes dagen før den skal opp.

– Skal man gå i lagmannsretten, må man tenke at det er mye og noe å kjempe for. Og hun opplever vel at det ikke er det, sier Lærum.

Hva tenker du som forsvarer om det som nå har skjedd?

– Som forsvarer så tenker jeg at vi har en jobb å gjøre og det er å høre på hva klienten ønsker og gi de råd vi mener er gode. Også når folk er i en så veldig vanskelig situasjon som det hun er i.

Siden drapene skjedde, har kvinnen vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

Tilregnelig

Man kan ikke dømmes til straff dersom man ikke er strafferettslig tilregnelig.

Før saken var oppe i tingretten, ble moren til de to barna undersøkt av to rettspsykiatrisk sakkyndige.

De konkluderte med at hun var tilregnelig og ikke psykotisk da drapene skjedde.

I tingretten erkjente hun de faktiske forholdene, men sa at hun ikke husket noe.

De sakkyndige sa den gang at kvinnen trolig husker drapene, men at hun har blokkert minnet av handlingene.

I forkant av ankesaken ba kvinnens forsvarer om at moren skulle undersøkes på nytt av nye rettspsykiatere.

Dette ble avvist av lagmannsretten.

Man tenker jo da at de to som er oppnevnt, de vil jo ha samme oppfatning av hennes tilregnelighet som det de hadde på det tidspunktet hvor saken gikk her i Lillestrøm, sier Lærum.

Mikael og Gabriel ble drept av sin mor i Lørenskog.

De to guttene Mikael (7) og Gabriel (1) ble drept av moren sin i Lørenskog sommeren 2020.

Foto: Privat

De to guttene Mikael (7) og Gabriel (1) ble drept av moren sin i Lørenskog sommeren 2020.

Foto: Privat

Husker ikke drapene

19. juli 2020 rykket nødetatene ut til en leilighet i Lørenskog. De hadde fått melding om en mulig brann.

Inne i leiligheten fant brannmannskaper en skadet mor og hennes to små gutter på ett og sju år. Barna ble konstatert døde på stedet.

Først ble barnas far pågrepet og siktet. Moren hadde lagt skylden på ham.

Men samme kveld ble han løslatt. I stedet ble moren siktet og senere tiltalt for å ha kvalt sine to små barn.

ClPVbc0i3Hs

ÅSTEDET: De to unge barna ble funnet drept i en leilighet på Lørenskog den 19. juli 2020.

Foto: Fredrik Hagen

ÅSTEDET: De to unge barna ble funnet drept i en leilighet på Lørenskog den 19. juli 2020.

Foto: Fredrik Hagen

Drapssaken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett i juni i fjor.

Her ble hun dømt til 21 års fengsel for overlagt drap på de to sønnene. Hun ble også dømt for underslag mot den ene sønnen og for å uriktig ha lagt skylden for drapene på sin tidligere ektemann.

Hun anket dommen.

Den skulle ha startet 25. januar, men er nå trukket.

Dommen fra tingretten blir dermed rettskraftig.

– Ikke uventet

Statsadvokat Ane Evang skulle møtt som aktor i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Advokat Ane Evang under en rettsak mot en kvinne i 30-årene som er tiltalt for å ha drept sine to sønner i Lørenskog i juni 2020.

Statsadvokat Ane Evang har vært aktor i saken.

Foto: Berit Roald / NTB

Jeg har registret at hun har trukket anken. Det var ikke en helt uventet avgjørelse og jeg mener at dommen er riktig og at resultatet trolig ikke ville blitt noe annerledes i lagmannsretten.

Hvor vanlig er det at en anke trekkes dagen før en ankesak skal opp for retten?

Det er jo en domsfelts rett å trekke anken helt opp til saken, Det hender fra tid til annen uten at jeg kan tallfeste det.