Hopp til innhold

Lan Marie Berg trues med mistillit: Nå blir det egen høring

Miljøbyråd Lan Marie Berg må stille på høring og gi svært gode svar for å beholde tilliten i Oslo bystyre, varsler opposisjonen.

Lan Marie Berg (MDG

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Jeg vil karakterisere dette som en av de mest alvorlige sakene som har vært i Oslo kommune i min tid, sier gruppeleder i Fremskrittspartiet, Camilla Wilhelmsen.

Wilhelmsen møtte NRK tirsdag med gruppelederne fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og Senterpartiet. De har nå en tydelig beskjed til miljøbyråd Berg:

Hun må stille på høring og gi svært gode svar på sin håndtering av alle bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune for å beholde opposisjonens tillit.

Kravet kommer etter en omfattende rapport som ble lagt frem av Kommunerevisjonen i Oslo tirsdag, som viser at både miljøbyråden og helsebyråden har hatt manglende kontroll over sine etater. Rapporten ble bestilt etter NRKs avsløringer om omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

– NRK har gjort en god jobb i å avsløre alle bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Problemet er at ikke kommunen selv har hatt gode nok systemer til å avdekke dette. Nå må vi ha en høring for å komme til bunns i denne saken, sier Espen Hasle (KrF).

Øystein Sundelin (H), Camilla Wilhelmsen (Frp), Espen Andreas Hasle (Krf), Bjørn Revil (FNB), Bjørg Sandkjær (Sp).

Gruppelederne på borgerlig side samler seg med krav om høring. Fra venstre Øystein Sundelin (H), Camilla Wilhelmsen (Frp), Espen Andreas Hasle (KrF), Bjørn Revil (FNB), Bjørg Sandkjær (Sp).

Foto: Vegard Venli / NRK

– Vi har foreløpig ikke hørt veldig mye om hva Lan Marie Berg selv mener om det som nå kommer frem. Derfor er det viktig med en høring, der Berg selv bør gi svært gode svar for å unngå mistillit, sier Øystein Sundelin (H).

Øystein Sundelin (H).

Øystein Sundelin (H).

Foto: NRK

– Går i baret selv

I en rapport fra Kommunerevisjonen kom det tirsdag frem at arbeidsmiljøloven er brutt tusenvis av ganger på Bergs vakt, uten at hun etterspurte informasjon fra etatene.

Det vekker sterke reaksjoner i bystyret, ettersom Berg i 2017 selv gikk hardt ut mot Veireno etter avsløringer av brudd på arbeidsmiljøloven. Berg uttalte at hun var «fly forbanna» på Veireno, og gjorde det klart at Oslo kommune har nulltoleranse mot brudd på arbeidsmiljøloven.

I kommunerevisjonens rapport kommer det frem at miljøbyråd Lan Marie Berg og daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl alene er ansvarlig for 108.036 brudd på arbeidsmiljøloven fra januar 2018 til september 2019.

– Tidligere har Berg sagt at dette er ikke akseptabelt i Oslo kommune, også går hun i akkurat det samme baret selv, sier Camilla Wilhelmsen.

Camilla Wilhelmsen (FrP)

Gruppeleder Camilla Wilhelmsen (Frp).

Den andre byråden som ble gransket av Kommunerevisjonen, Tone Tellevik Dahl (Ap), risikerer ikke mistillit i bystyret fordi hun gikk av i oktober, da det nye byrådet ble presentert.

– Informasjonsplikten er brutt

Opposisjonen reagerer kraftig på byrådens håndtering av saken. I et notat til bystyret i april skrev for eksempel byråden at det «kan» ha vært brudd i Energigjenvinningsetaten.

Men i Kommunerevisjonen bekreftes det nå at miljøbyråden allerede to måneder tidligere hadde fått en oversikt over 730 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

Heller ikke da Arbeidstilsynet ba om å få fremlagt hva byråden visste om antall brudd, la hun frem notatet fra februar.

Notatet kom først på bordet i november, etter at NRK på nytt hadde bedt om innsyn. Det vakte sterke reaksjoner også den gang. Nå sier opposisjonen at håndteringen også rokker ved tilliten til byråden.

– NRK etterspurte informasjon om hva byråden satt på, men hun fortalte ikke om notatet. Byråden skulle uoppfordret lagt frem dette notatet for bystyret, sier Wilhelmsen.

Hun konkluderer slik om hva dette betyr:

– Byråden har brutt sin informasjonsplikt.

Vil ikke svare på flere spørsmål

Tirsdag ettermiddag stilte NRK følgende spørsmål til miljøbyråd Lan Marie Berg:

  • Hva er dine kommentarer til kritikken fra opposisjonen?
  • Hvordan forklarer du at du aldri fortalte bystyret og NRK om notatet fra februar, som inneholdt informasjon om 730 lovbrudd?
  • Vil du stille på høringen opposisjonen krever?

– Dersom bystyret kaller meg inn til høring vil jeg selvsagt stille. Det er ikke naturlig for meg å kommentere ytterligere ettersom jeg er i foreldrepermisjon, skriver Berg i en tekstmelding.

Berg har tidligere opplyst at hun har foreldrepermisjon frem til den 2. juni. NRK har spurt Berg om dette betyr at hun ikke vil svare på flere spørsmål fra NRK før den tid, men fikk ikke svar.

Da NRK omtalte saken om det skjulte notatet i november, var det fungerende byråd Hanna Marcussen som svarte på spørsmål om saken, den gangen fordi Lan Marie Berg var sykemeldt.

– Dette dokumentet inneholdt informasjon om mulige lovbrudd. Derfor mente vi det ikke ville vært riktig å gi innsyn i det før rapporten forelå og dette var undersøkt, uttalte Marcussen.

Rødt utelukker ikke mistillit

Partiet Rødt er byrådets støtteparti. Den borgerlige opposisjonen er avhengig av Rødts stemmer dersom det skulle gå mot mistillit. Rødt deltok ikke på møtet tirsdag kveld, men sier de likevel ikke utelukker mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg.

– Dette vitner om et rødgrønt byråd som ikke har opptrådt som en seriøs arbeidsgiver. Det mener vi er svært kritikkverdig. Vi utelukker ikke mistillit mot byråden, sier leder for Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

Også lederen av kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H), følger saken tett. Det var kontrollutvalget som bestilte rapporten fra Kommunerevisjonen.

Ola Kvisgaard

Kontrollutvalgsleder Ola Kvisgaard (H).

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

– Dette handler om tilliten til hele byrådssystemet. De skal ta grep, overvåke etatene og ha en god styringsdialog så man ikke havner i slike situasjoner som denne, sier Ola Kvisgaard til NRK.

– Rapporten er god og grundig dokumentasjon på noe av det verste vi hadde fryktet. Nemlig at en mistanke om noen brudd her og der viser seg å være systematisk store lovbrudd og store mørketall, sier Kvisgaard.

– Dette må vi nå se på i sin full bredde. Vi må snu alle stener og få saken frem til bystyret så fort som mulig. Så får fagbyrådene og finansbyråden forklare hvordan vi har blitt satt i denne ugreie situasjonen, sier han.