Rapport om Oslo-byråder: Fanget ikke opp tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven

Kommunerevisjonens rapport etter NRK-avsløringene om lovbrudd i Oslo kommune er klar. Den bekrefter at miljøbyråden og helsebyråden har hatt for dårlig kontroll med brudd på arbeidsmiljøloven.

Tone Tellevik Dahl og Lan Marie Berg

Daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) gikk glipp av informasjon om flere tusen lovbrudd i virksomhetene de hadde ansvaret for.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven på halvannet år.

Det viser brudd-regnskapet til bydeler og etater under miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Tallene kommer frem i en fersk rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo kommune.

Kommunerevisjonen er bystyrets kontrollorgan, og undersøker hvordan kommunen drives.

Rapporten slår også fast at byrådene har ikke sørget for å skaffe seg god nok informasjon om sine etaters forhold til arbeidsmiljøloven.

For etatene har sittet på oversikter over tusenvis av lovbrudd fra 2018 og 2019.

Likevel har denne informasjonen i hovedsak ikke havnet på byrådenes bord.

Les hele rapporten her.

Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven

NRK har i en rekke artikler rettet søkelyset mot brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. NRKs kartlegging viser at det siden 2013 har vært over 250.000 brudd i Oslo kommune.

Kommunerevisjonens undersøkelse har tatt for seg brudd fra januar 2018 til september 2019.

Bare i denne perioden er loven brutt 117.610 ganger i virksomhetene som de to byrådene har ansvar for.

NRK har spurt om byrådsleder Raymond Johansen (Ap), øverste ansvarlig for Oslo kommune, ønsker å stille til intervju. Hans kommunikasjonssjef, Hanne Gjørtz, svarer slik på forespørselen:

«Saken håndteres av fagbyrådene».

Iverksatte ikke tiltak

Kommunerevisjonen har ettergått hva byrådene har gjort for å skaffe seg informasjon og sørge for at arbeidsmiljølovens følges.

Etter Veireno-skandalen i Oslo hadde miljøbyråd Lan Marie Berg dialog med Renovasjonsetaten om dette. Også Energigjenvinningsetaten har blitt fulgt opp av miljøbyråden, skriver revisjonen.

Om miljøbyrådens oppfølging av andre etater skriver revisjonen at det ikke var «iverksatt særskilte tiltak i undersøkelsesperioden for å unngå eller redusere omfanget av arbeidstidsbrudd».

Lan Marie Berg har ikke besvart NRKs forespørsel om å stille til intervju. Berg er i foreldrepermisjon.

Nåværende miljøbyråd, Arild Hermstad (MDG), skriver følgende til NRK på e-post:

«Byråd Berg har vært opptatt av å få alle fakta på bordet når det gjaldt brudd i den tidligere Energigjenvinningsetaten. Parallelt ble det satt inn tiltak for å rydde opp. Situasjonen er nå mye bedre enn den var, og antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene nærmer seg null».

Les også: Arbeidstilsynet ga Oslo beskjed om å stanse lovbrudd i 2012

Anså det ikke nødvendig å ta grep

I Oslo kommune er det byrådenes ansvar å påse at virksomhetene har systemer som sikrer at arbeidsmiljøloven følges.

I juni 2019 informerte daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) bystyret om at arbeidsmiljøloven var brutt 1926 ganger ved de kommunale sykehjemmene. Bruddene var fra årets fire første måneder.

Til kommunerevisjonen forklarer hun «at hun ikke hadde ansett at det var nødvendig å ta grep basert på informasjonen.»

Tellevik Dahl trodde også, feilaktig, at oppfølging av virksomhetenes internkontroll med arbeidsmiljøloven var finansbyrådens ansvar å følge opp.

Dermed fikk ikke hennes etater den oppfølgingen de skulle hatt.

NRK har vært i kontakt med Tellevik Dahl. Hun viser til det hun har forklart i rapporten. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Les også: Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter NRK-avsløring

Bekrefter: Satt på informasjon om brudd

NRK avdekket før jul at byråd Berg har sittet på flere detaljer om brudd på arbeidsmiljøloven enn hun har fortalt om til bystyret, Arbeidstilsynet og pressen.

Nå bekrefter også Kommunerevisjonen at byråden mottok detaljert informasjon om lovbrudd fra sin etat allerede i februar:

«Konstituert etatsdirektør oversendte 13. februar 2019 et notat med oversikt over antall brudd på arbeidsmiljøloven i 2017 og 2018 som var avdekket i etatens kontroll. Totalt var det avdekket 730 brudd».

Brudd på overtid i Oslo kommune

Etat

Brudd

Tidsperiode

Antall ansatte 2019

Ansvarlig byråd i dag

Sykehjemsetaten

65694

2013-aug 2019

12051

Robert Steen (Ap)

Helseetaten

9748

2016-sept 2019

1201

Robert Steen (Ap)

Barne- og familieetaten

7842

2016-sept 2019

960

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Velferdsetaten

6852

2016-sept 2019

1300

Omar Samy Gamal (SV)

Brann og redningsetaten

6616

2016-sept 2019

500

Lan Marie Berg

Vann og avløpsetaten

5616

2016-sept 2019

616

Lan Marie Berg (MDG)

Utviklings og kompetanseetaten

1212

oktober 2017-september 2019

350

Einar Wilhelmsen (MDG)

Rådhusets forvaltningstjeneste

1112

januar 2017-sept/okt 2019

70

Raymond Johansen (Ap)

Kulturetaten

3765

juli 2016- september 2019

450

Rina Mariann Hansen (Ap)

Bymiljøetaten

3099

2017-sept 2019

900

Lan Marie Berg (MDG)

Renovasjonsetaten

885

2017-sept 2019

449

Lan Marie Berg (MDG)

Oslo Havn

727

2016-sept 2019

105

Victoria Marie Evensen (Ap)

Energigjennvinningsetaten

857

2017-aug 2019

140

Lan Marie Berg (MDG)

Utdanningsetaten

605

2017-2019

15.000

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Plan og bygningsetaten

370

2016-aug 2019

450

Hanna E. Marcussen (MDG)

Klimaetaten

277

juni 2018-sept 2019

43

Lan Marie Berg (MDG)

Eiendoms- og Byfornyelsesetaten

92

januar 2016- september 2019

140

Hanna E. Marcussen (MDG)

Fornebubanen

16

mars 2019-sept 2019

14

Lan Marie Berg (MDG)

Næringsetaten

651

januar 2016- september 2019

85

Victoria Marie Evensen (Ap)

Gravferdsetaten

15

2017-sept 2019

196

Rina Mariann Hansen (Ap)

Totalt

116.041

Kilde: Etatenes egne datasystemer. Flere etater mangler lokale avtaler i systemene. Tallene kan derfor vise for mange brudd.

I bydelene har NRK avdekket totalt ytterligere 135.596 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.