Hopp til innhold

Fremgang for dyrebestanden i Akerselva

– Den endelige rapporten viser klar fremgang for Akerselva. Det er vi veldig glade for, sier direktør Eli Grimsby i Vann- og avløpsetaten.

Akerselva

Akerselva.

Foto: Andrea Melby/NRK

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har lagt frem sluttrapporten om tilstanden i Akerselva etter klorutslippet 2. mars 2011.

Rapporten ”Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva” viser at de fleste artene fra bunndyrsamfunnet nå er på plass igjen i elva.

– Vil ta tid før Akerselva er friskmeldt

Torleif Bækken

Torleif Bækken i NIVA sier forholdene i elva har bedret seg raskere enn forventet.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Dermed er næringsgrunnlaget for fiskeyngel godt. Samtidig ble to til tre generasjoner laks og sjøørret nærmest utryddet, og krepsebestanden ble også hardt rammet av utslippet.

– Det vil ta tid før Akerselva oppnår produksjon av livskraftige bestander av laks- og sjøørett. Det vil derfor være svært viktig å fortsette å sette ut yngel i årene fremover, sier seniorforsker Torleif Bækken i NIVA.

– Men fisken som ble registrert ved høstundersøkelsene i 2011 var stort sett i god kondisjon og det tyder på at næringsgrunnlaget for overlevelse og vekst har vært god. Jeg er derfor svært optimistisk på Akerselvas vegne. Elva har tatt seg hurtigere opp enn vi forventet rett etter klorutslippet i mars.

Behov for tiltak

Rapporten mener det er behov for tiltak i de nedre delene av Akerselva for å bedre vannkvaliteten. Vann- og avløpsetaten lover å gjøre sitt for at Akerselva skal få en ny giv.

– Vi vil følge utviklingen nøye og gjenta undersøkelsen av fisk, bunndyr og kreps i Akerselva, og vi vil fortsatt jobbe med tiltak på kort og lang sikt for at Akerselva skal komme i bedre tilstand enn det elva var før klorutslippet, sier Grimsby.

Rapporten er, sammen med en nyhetsartikkel, tilgjengelig på Vann- og avløpsetatens internettsider .