Hopp til innhold

Justisministeren avviser lokal rusreform i Oslo

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier, i likhet med politiet, nei til å teste ut rusreformen i Oslo.

Det skriver Avisa Oslo.

Bystyret vedtok i april 2022 en lokal utgave av rusreformen, hvor bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk ikke skal straffes, men bli møtt med alternative reaksjonsformer, rådgivning og helsehjelp.

Men 16. februar sa Oslo-politiet nei til å teste ut reformen. Byrådet sendte da en forespørsel til Justis- og beredskapsdepartementet, men nå er den også avslått.

I et brev til Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester skriver Mehl at Justis- og beredskapsdepartementet ikke kan gjøre unntak fra loven.

– Departementet har ikke noen mulighet til å behandle en slik søknad. Straffeloven og legemiddelloven er som andre lover vedtatt av Stortinget og bindende også for myndighetene.