Hopp til innhold

Idrettsklubber får millionsmell etter momsrot

Idrettslag over hele landet har fått flere millioner kroner for mye i momskompensasjon. Det går kraftig utover neste års budsjetter.

Lørenskog - Lillehammer

BUDSJETTSMELL: Lørenskog ishockey elite og Lillehammer ishockeyklubb møttes på isen i november i år. Begge klubbene fikk for mye momskompensasjon i fjor.

Foto: Nora Lundqvist / Lik.no

Svein- Erik Edvartsen, klubbdirektør i Lørenskog ishockey

DRAMATISK: – Her der det ingen som har fikset og trikset med tall, og prøvd å lure til seg penger, sier Svein- Erik Edvartsen, klubbdirektør i Lørenskog ishockey.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Dette utgjør veldig, veldig mye penger for oss, sier Svein-Erik Edvartsen, klubbdirektør i Lørenskog ishockey til NRK.

Lørenskog ishockey er et av 15 idrettslag (se faktaboks) som straffes med i alt rundt sju millioner kroner mindre i momskompensasjon, fordi de fikk utbetalt tilsvarende beløp for mye i fjor.

Momsrotet har oppstått fordi det skal skilles mellom utgifter til breddeidrett og toppidrett. Klubbene kan få kompensert moms for de utgiftene de har hatt knyttet til breddeidrett. Men ved utgifter knyttet til toppidrett skal klubbene ikke slippe unna momsen.

Blandet sammen regnskap

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gransket særlig fotball- og ishockeyklubbers regnskap fra 2012. De 15 klubbene som nå er under tilsynets lupe hadde i 2012 lag både på breddenivå og i toppdivisjonene.

Granskingen viser så langt at klubbene har blandet sammen regnskapene for elite- og breddeidretten, og har derfor fått momskompensasjon for de samme utgiftene to ganger.

Seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Bjarne Hellem, sier de nå er i dialog med idrettslagene det gjelder.

– Vi mener i utgangspunktet at reglene ikke er for vanskelige. Men ut ifra tilbakemeldinger vi har fått fra klubbene ser vi at de har misforstått, sier Hellem til NRK.

– Handlet i god tro

Bjarne Hellem

AVDEKKET FEIL: Bjarne Hellem i Lotteri- og stiftelsestilsynet mener regelverket ikke er for vanskelig å forstå.

Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Landets idrettsklubber fikk i fjor utbetalt en pott på i alt 362 millioner kroner i slik momskompensasjon fra staten.

De 15 klubbene som fikk for mye i momskompensasjon fikk først varsel om at de måtte betale tilbake disse pengene. Men tilsynet ombestemte seg, etter at NRK tok fatt i saken, fordi en tilbakebetaling ville ramme idrettsøkonomien urimelig hardt.

Tilsynet vil i stedet kutte momskompensasjonen med tilsvarende beløp, når de samme 15 klubbene får sine utbetalinger i neste måned.

– De får altså mindre tilskudd utbetalt i desember enn de nok har lagt inn i sine budsjetter, sier Hellem.

– Handlet i god tro

Svein-Erik Edvartsen i Lørenskog ishockey sier de må gå igjennom budsjettet for 2015 på nytt, nå som de får nesten 400.000 kroner mindre enn de beregnet i støtte.

– Her der det ingen som har fikset og trikset med tall, og prøvd å lure til seg penger. Her har man fulgt de retningslinjene man har fått beskjed om fra norsk idrett. Vi har gjort alt i god tro. Hvis vi har gjort feil er det på bakgrunn av de rammene vi har fått tildelt av andre.

Han etterlyser at de ulike forbundene kommer på banen for å bidra til å løse situasjonen.

– Fantastisk god ordning

Oslo 20091203. Assisterende generalsekretær i Idrettsstyret, Øystein Dale, etter Idrettsstyremøtet som diskuterte i hvilken grad Idrettsforbundet skal involvere seg i store mesterskapssøknader. Idrettsstyremøte på UBC, Ullevaal stadion . Foto: Lise Åserud / Scanpix .

KREVENDE FOR NOEN: Øystein Dahl i Norges idrettsforbund sier regelverket for momskompensasjon er krevende for klubber som driver på både proff- og breddenivå, men at det for alle andre klubber er veldig enkelt å forstå.

Foto: Åserud, Lise

I Norges idrettsforbund er de glade for at det blir ryddet opp i pengerotet, slik at potten med penger til momskompensasjon blir riktig fordelt mellom de ulike klubbene.

– De som ikke har krav på midler skal heller ikke få det. Pengene skal gå til den frivillige delen av idrettsorganisasjonene, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale til NRK.

– Dette er en fantastisk god ordning. Den er for 95 % av alle klubber veldig enkel. Da er det også viktig at kontrollfunksjoner er på plass, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale til NRK.

– Så regelverket er ikke for vanskelig å forstå?

– Jo, det er mye som tyder på at de klubbene som både har omfattende profesjonell aktivitet, men også breddeidrett i klubben, har opplevd dette som krevende. Når 15 klubber gjør akkurat den samme feilen, er det et tegn på at uklarheter i regelverket fører til feil praksis for denne gruppen. For alle de andre idrettslagene er regelverket veldig enkelt og greit.

Han tilbakeviser at idrettsforbundet har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å informere klubbene.

– De som spør får råd. Jeg tror dette er en fortolkning av et regelverk, og til syvende og sist er det departementet som fastsetter regelverket. Dette er en sak som må løses, og så får vi en praksis som lar seg formidle.

Viderefører ordningen i budsjettet

I statsbudsjettet for neste år har regjeringen og samarbeidspartiene blitt enige om å videreføre momskompensasjonsordningen på samme nivå som i dag for momsutgifter som gjelder drift og vedlikehold.

Når det gjelder utgifter knyttet til bygging av idrettsanlegg øker regjeringen potten med 6,8 millioner kroner mer enn i fjor.