Hopp til innhold

Oslo slipper trolig millionbøter – flertall for nytt reservevann

Rødt skaffer flertall for Oslo-byrådets plan for å sikre framtidige generasjoner rent vann i springen.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: i 2028 skal Oslo-folk få drikkevann herfra hvis Maridalsvannet blir satt ut av spill.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Det betyr at Oslo kommune trolig unngår Mattilsynets bøter på én million kroner hver dag.

Eivor Evenrud

SIKRER FLERTALL: Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi er helt nødt til å ha reservevannforsyning i Oslo, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

– Dette er livsviktig infrastruktur. Vi kan ikke la det gå to år ekstra, sier hun og viser til at enda flere utredninger vil forsinke prosjektet ytterligere.

Holsfjorden

Rødts beslutning betyr at bystyret onsdag sier ja til byrådets vannplan. Holsfjorden i Lier blir ny drikkevannskilde. Renseanlegget skal sprenges ut i fjellet under Husebyskogen.

Med en prislapp på 12,5 milliarder kroner blir prosjektet Kommune-Norges største enkeltinvestering noensinne.

Sommel

I over femti år har Oslo vært på jakt etter et alternativ til Maridalsvannet. Sommel i tiår etter tiår gjorde at Mattilsynet til slutt gikk lei.

Hvis Oslo ikke tar en beslutning innen 20. november, begynner millionbøtene å løpe.

Grønt går tapt

Hovedgrepet i planen – Holsfjorden og Huseby – er det bred enighet om. Forslaget Rødt sikrer flertall for er likevel omstridt.

Husebyjordet, driftsbygning for ny vannforsyning

HUSEBYJORDET: Driftsbygningen her vil legge beslag på et grøntområde permanent.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Et grøntareal på Husebyjordet blir ofret. Der kommer i stedet driftsbygningen til renseanlegget under Husebyskogen.

I tillegg blir viktige friområder flere steder i Oslo vest beslaglagt i anleggsperioden.

Store mengder stein skal nemlig fraktes ut på Sollerudstranda, Makrellbekken og Huseby. Her har naboene protestert kraftig mot trafikken og naturinngrepene.

Makrellbekken total

MAKRELLBEKKEN: Skianlegget her er noe av det som blir ødelagt i anleggsperioden. Steinen skal kjøres ut av en tunnel som munner ut til høyre i bildet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Skeptiske

– Vi er skeptiske til bygging i friområder vi også, sier Eivor Evenrud.

– Vi kommer til å foreslå flere kompenserende tiltak på ulike steder i området. Samtidig sier vi at vi ikke vil ha flere saker om bygging i friområder, sier hun.

Rødt ber blant annet byrådet anstrenge seg mer for å finne områder i nærheten av Husebyjordet, Makrellbekken og Sollerudstranda som kan gjøres om til fri- eller lekeområder.

De ber også om flere trafikksikkerhetstiltak og at naboer skjermes bedre mot støy fra anleggsarbeid og tunnelvifter.

Vil utsette problemene

Høyre har på sin side lansert en løsning der bystyret vedtar planen, men klipper ut de delene det er bråk om.

Hvor driftsbygningen skal plasseres og hvor steinen skal kjøres ut vil partiet komme tilbake til senere.

– Vi må sikre oss en ny vannforsyning til Oslo. Det er det aller viktigste, sa Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til NRK tidligere denne uka.

– Så må vi sørge for at ikke unødvendig mye friområder og natur blir berørt og naboer blir rammet, sier Sundelin.

Sollerudstranda

SOLLERUDSTRANDA: Her skal store mengder stein fraktes ut av en tunnel og lastes over på lektere.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Ugyldig

Oslo kommunes plan- og bygningsetat advarer sterkt mot en slik utklippsløsning. Risikoen er nemlig stor for at en slik plan vil bli underkjent av fylkesmannen.

– Fylkesmannen kan anse den for å være ukomplett og derfor ugyldig, sier avdelingsdirektør i etaten, Harald Øvland.

Også Rødt Eivor Evenrud er skeptisk.

– Vi er pålagt av Mattilsynet å finne en løsning. Å klippe ut de delene folk ikke liker vil sannsynligvis være ulovlig.

– Å lure folk

– Jeg vil si at Høyres forslag nesten er å lure folk til å tro at det ikke blir noe av.

– Så ville det endt sånn om et par år likevel med flere hundre millioner kroner i bøter i tiden imellom. sier Eivor Evenrud.