Hopp til innhold

Ministeren bekrefter: Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

Sykehusene skal få ansvaret for rusbehandling av barn og unge, i stedet for barnevernet. Det bekrefter helseminister Jan Christian Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (helseminister fra april 2024)

Helseminister Jan Christian Vestre sier han vil sørge for at helsetjenesten får ansvaret for barn med rusproblemer.

Foto: NTB

– Jeg skal være den første til å erkjenne at vi som helsemyndigheter ikke har gjort nok, sier Jan Christian Vestre.

Han tok over som helseminister 19. april.

Kort tid etterpå fikk han «instukids» i fanget. Gjennom flere nettartikler og Brennpunkt-dokumentarer har NRK vist hvordan mange unge sviktes i barnevernet.

– Flere forteller at de ikke hadde rusproblemer før de kom på barnevernets institusjon og da utviklet rusproblemer mens de var der. Sånn skal vi ikke ha det i Norge, sier Vestre.

Vil flytte ansvar

Etter NRKs avsløringer har regjeringen lagt fram en ny strategi for norsk barnevern fremover.

Og tirsdag kalte barne – og familieminister Kjersti Toppe inn til et hastemøte for å få diskutere tiltak for å få bukt med rusproblemene på institusjonene.

I alle strategier og møter er det ett tema som går igjen: helsevesenet må ta mer ansvar.

Det var også et hovedpunkt for utvalget som i fjor la fram 50 forslag til endringer i barnevernet.

For i dag er det barnevernet som har ansvaret hvis barn og unge under 18 sliter. Selv om det de sliter med er rus eller psykisk helse.

Og det varsler Vestre nå at han vil ta tak i:

– Vi er i gang med å se på hvordan vi kan overføre ansvaret for rusbehandling i barnevernsinstitusjonene til spesialisthelsetjenestene, sier han.

Regjeringa mener at helsetjenesten skal ha hovedansvaret for behandling av rusproblemer hos barn og unge, ifølge Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre vil flytte ansvaret fra unge med rusproblemer fra barnevernet til helsevesenet.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Lover gjennomføring

NRKs avsløringer og rapporten som kom i fjor viser at flere unge ikke får god nok hjelp, erkjenner han. For mange ungdommer har blitt kasteballer i systemet.

– Og slik skal vi ikke ha det. Det er ikke deres feil, det er vi, myndighetene, som har det hele og fulle ansvaret for det, sier han.

Vestre lover derfor at de vil sette i gang arbeidet med å flytte over ansvaret for behandling av barn med rusproblemer fra barnevern til helsetjenesten.

– Fordi vi tror at det kan gi et bedre, mer helhetlig tilbud for de som trenger det mest, sier Vestre.

Helseteam på institusjoner

Han varsler også flere endringer.

For i fjor kom et utvalg, satt ned av regjeringen, med 50 forslag til endringer i barnevernet. Ni av dem handler om mer helsehjelp:

Og de tiltakene skal jeg sørge for at vi får gjennomført, sier helseministeren.

Dette er forslagene:

  • Eget helseteam: De regionale helseforetakene får plikt til å opprette helseteam knyttet til alle barnevernsinstitusjoner.
  • Barnevern-prioritering: Den psykiske helsetjenesten for barn og unge får plikt til å prioritere barn i barnevernsinstitusjon.
  • Rusbehandling: Spesialisthelsetjenesten får ansvaret for å tilby rusbehandling også for barn og ungdom under 18 år. Det lages døgntilbud.
  • Langtidsplasser: Flere langtidsplasser forbeholdt barn og unge i psykiatrien.
  • Kartlegging: Helseforetakene får ansvar for å kartlegge helsa til barn som skal på institusjon, ikke barnevernet som i dag, hvis barnet har rett på kartlegging.
  • Felles føringer: Det skal lages felles standarder for denne kartlegginga.
  • Samtykke: Helsedepartementet skal vurdere om barn med rusproblemer skal kunne holdes lengre på en institusjon mot sin vilje.
  • Sikkerhetspsykiatri: Det skal lages et eget tilbud for barn med alvorlige psykiske lidelser og voldelig oppførsel.
  • Nye retningslinjer: Nye, nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av barn og unge som sliter både med rus og psykiske lidelser.

Etterspurt endring

Vestre sier regjeringa er i gang med flere av tiltakene. Helseforetakene har alt fått beskjed om å få på plass helseteam, påpeker han.

Det å flytte over ansvaret for rusbehandling til spesialisthelsetjenesten er et større prosjekt, sier han. Men varsler altså at det vil skje.

Det er en endring mange i miljøet har bedt om. Og da NRK tok en runde med partiene på Stortinget, støtta alle vi snakka med dette.

Les også - Vi har svikta barnevernsbarna

En samling bilder sendt inn til NRK fra ungdommer som har brukt rusmidler mens de har vært i barnevernet.

Marcus Andersen har sammen med andre unge som har erfaring fra barnevernet vært med og kommet med forslag om barnevernet.

På møtet om løsninger arrangert tirsdag sa han:

Det beste for barna er å få hjelp fra helse som har kompetansen.

Les også – En måned i disse barnas liv er veldig lang tid

Marcus Kvitflo Andersen forventer at institusjonsbarna får bedre vilkår. Han har selv bodd på barnevernsinstitusjon og har gitt innspill til en NOU på feltet og statsrådens nye strategi.

Fagforeninger bekymra

Men det er også kritiske stemmer.

På tirsdagens møte arrangert av Barne- og familiedepartementet var flere av fagforeningene til ansatte i barnevernet bekymra.

Ikke løs ett problem med å skape et nytt. Vi må ha parallelle tilbud, ikke bygge ned et for å bygge opp et annet, sa Ole Henrik Kråkenes i Fellesorganisasjonen.

Akademikerforbundet frykter at tilbudet til barna blir mer splitta om det deles mellom helse og barnevern. Og at barnas behov kan drukne:

For helsevesenet behandler. Barnevernet har en annen jobb. Som å tenke forebygging og hva barnet trenger generelt.

Helse har i dag ikke denne kompetansen, sa forbundets Per Morten Bakke.

Ole Henrik Kråkenes. Leiar for profesjonsrådet for barnevernspedagogar i Fellesorganisasjonen.

Ole Henrik Kråkenes leder rådet for barnevernspedagoger som er organisert i Fellesorganisasjonen (FO). Han frykter barnevernet vil få mindre ressurser til å håndtere rusbruk.

Foto: Sara Angelica Spilling / Fellesorganisasjonen (FO)

– Kan bli sykere av institusjon

Han fikk langt på vei støtte av sjef Benedicte Skirbekk ved Nic Waals institutt. Som gir psykisk hjelp til barn og unge i flere bydeler i Oslo.

Hun påpekte på tirsdagens møte at institusjon ikke er bra for alle barn og unge.

Vi ser ofte at barn og unge som strever mye kan bli enda sykere når de kommer i institusjon, sa hun.

At de havner på institusjon i helsevesenet i stedet for i barnevernet, vil da ikke løse noe problem, ifølge henne. Selv om det hjelper noen.

Men vi må også tørre å si at det er kanskje noen som ikke burde vært i institusjon i første omgang, sa klinikklederen.