Hopp til innhold

Fortsatt forvaringsdom i 20 år

Drapsdømte Chris Phams anke i Kamikaze-drapssaken ble forkastet av lagmannsretten.

Nattklubben Club Kamikaze

Mohamed Ahssain ble drept i kjelleren i nattklubben Kamikaze i slutten av februar 2007.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Dermed blir dommen på 20 års forvaring opprettholdt for hovedmannen bak drapet. Minstetiden er 10 år, slik den ble satt i tingretten.

Begrunnelsen for at minstetiden ikke forkortes, er blant annet hensynet til folks rettsfølelse dersom en som er dømt i en så alvorlig sak, løslates etter kort tid.

Alle de tre tiltalte erkjente straffskyld for å ha drept Mohamed Ahssain da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett, men ønsket likevel mildere straffer.

LES: Vil ha strafferabatt etter Kamikaze-tilståelse

- Tomt snakk

Hovedtiltalte Chris Pham (36) har vedgått all skyld etter drapet på Mohamed Ahssain i kjelleren i nattklubben Kamikaze i slutten av februar 2007.

Pham hadde med seg en 25-åring og 39-åring som han var blitt kjent med i fengsel. I tingretten fikk de henholdsvis 15 og 18 år bak lås og slå.

LES: 20 år forvaring for Kamikaze-drapet

39-åringen mente det var urimelig at han skal dømmes for overlagt drap når han hevder han ikke forsto at det varslede drapet var noe annet enn tomt snakk fra Phams side.

Fare for gjentagelse

De to andre dømte fikk større forståelse i lagmannsretten, og begge fikk mildere straffer:

39-åringen fikk forandret straffen fra fengsel til forvaring, noe som ofte anses som strengere. Men dommen er gjort kortere, med en tidsramme på 12 år og en minstetid på 9 år.

Omgjøringen til forvaring begrunnes blant annet med at det er fare for at vil kunne begå nye voldsforbrytelser, og i tillegg sedelighetsforbrytelser, som han også er dømt for tidligere.

God utvikling

Den andre dømte, 25-åringen, fikk redusert fengselsstraffen til 10 år.

Lagmannsretten har lagt vekt på at han straks tok kontakt med politiet da han fikk vite at Mohamed Ahssain var død.

Dessuten mener de han er inne i en positiv utvikling uten rusavhengighet, med skolegang og interesse for religion.