Hopp til innhold

Kommunen anker – familie fanget i hus på søppeldynga

Ekspert mener huset i verste fall kan eksplodere, men uten erstatning har ikke familien på fire råd til å flytte. Kommunen som er dømt til å betale 14 huseiere millionbeløp anker dommen.

Familie spiser kveldsmat

OMKAMP: Før jul fikk de beskjed om at de skal få 2,3 millioner kroner i erstatning fra Skedsmo kommune – men nå anker kommunen dommen og familien må legge flytteplaner på is.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Skrekkscenarioet er at det samler seg eksplosive mengder gass under huset. Der har ikke kommunen målt, sier tobarnsfaren Richard Møller til NRK.

Monica og Richard Møller

Richard og Monica Møller bor i et hus bygget på det gamle søppeldeponiet i Skedsmo.

Foto: Anders Fehn / NRK

– De har målt metan flere steder i huset. Mest ved terrassedøra, sier kona Monica til og nikker mot den dype og langsgående sprekken ved døra.

Men en gummiball skal guttene vise hvor skakt huset er.

Gummiballen spinner raskere og raskere bortover parketten og legger seg til ro i den store sprekken ved døra. Nathaniel (6) og Alexander (3,5) smiler blidt.

Foreldrene er ikke fullt så fornøyd.

Ordfører i nye Lillestrøm kommune

ANKER: Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) bekreftet fra talerstolen onsdag at kommunen anker dommen til lagmannsretten. Det var Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Senterpartiet som bestemte dette med sine 36 stemmer, mot 19 fra motstanderne.

Den siden av huset som vender mot kommunens gamle søppeldeponi har sunket elleve centimeter.

Får støtte av dansk ekspert

Før jul kunne familien Møller og 13 andre husstander i nabolaget juble over at de hadde vunnet en langvarig kamp mot hjemkommunen i retten.

Men saken vil bli anket videre av det politiske flertallet i nye Lillestrøm kommune. Dette bekreftet de folkevalgte i et møte kommunestyret hadde onsdag kveld.

Kommunen mener at gassforekomstene ikke er en skade eller ulempe for beboerne fordi konsentrasjonene som er målt er så lave at de ikke betyr noen risiko.

Deler av Brånåsdalen

På området som grenser til boligene har kommunen nå satt ned nye gassbrønner som skal dra gassen vekk fra boligene. Retten mener dette ikke er nok for å fjerne risikoen.

Foto: Thomas Martinsen / NRK Luftfoto

Men beboerne får støtte fra en deponi-ekspert.

– Jeg ville ikke turt å bo der, sier Mikael Nielsen i DMR Miljø og geoteknikk til NRK.

I rettssaken før jul var han kalt inn av huseierne som sakkyndig vitne, og i dommen har retten har lagt til grunn flere av ekspertens vurderinger.

Mikael Nielsen

Ingeniør Mikael Nielsen mener det er grunn til å frykte at det samler seg deponigasser under husene som er bygget helt innpå en gammel søppelfylling.

Foto: Andreas Olesen / Andreas Olesen

– Det kan være gasslommer under huset. Selv om målinger inne i boligen den ene uken har vist lave konsentrasjoner, kan det neste uke oppstå brann- eller eksplosjonsfare, advarer Nielsen. Grunnen til dette er at gassmålinger i husene er usikre og kan svinge veldig.

Ordfører Jørgen Vik (Ap) stiller seg uforstående til kritikken fra Nielsen.

– Vi forholder oss til de tiltakene som er godkjent av Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet når det gjelder målinger av gass på og rundt deponiet. Og vi har fått beskjed om at det hverken er farlig å bo eller oppholde seg der, sier Vik til NRK.

På et friområde inntil de 14 boligene holder et firma nå på å sette ned nye gassbrønner. Kommunen mener disse skal suge ut gassen fra fyllinga og minske trykket på boligene i nærheten.

Eksperten mener dette ikke vil fjerne risikoen fordi søppelfyllingen strekker seg tett på beboernes eiendommer.

– Det er ingen sikkerhetssone mellom deponiet og husene. Og det er virkelig å ta en risiko. Det har vært konstatert problemer med gass andre steder i Norge, men jeg har aldri sett et så stort boligområde bygget så tett på et gassproduserende deponi med så dårlige sikkerhetsløsninger som det i Skedsmo, sier Nielsen.

.

Infotavle ved søppelfylling

Her varsles beboerne om at kommunen lager park og nytt anlegg for å suge gassen ut av den underjordiske fyllinga.

Foto: Thomas Martinsen / NRK Luftfoto

Skulle få millioner

I søksmålet som 14 huseiere reiste mot hjemkommunen vant de saken i Nedre Romerike tingrett. Totalt ble de tildelt 34 millioner kroner i erstatning. I tillegg ble kommunen dømt til å dekke huseiernes saksomkostninger

Familien Møller skulle få 2,3 millioner kroner i erstatning. Med denne summen, og pengene de kan få ved å selge boligen, håper de å få råd til et nytt hus et annet sted. Men med en anke må flytteplanene legges på is.

– Det verste er at vi ikke kommer oss bort herfra. Vi er jo på en måte litt fanget her. Vi kan ikke selge huset sånn som det er nå. Vi ville nok ikke fått mye for det med de skadene det har, mener Monica.

Kostnadene de nå får med en anke bekymrer. Et lyspunkt er at noen har tatt initiativ til innsamlingsaksjon – en spleis.

– Det varmer veldig med støtten vi får, sier paret.

Stua til familien Møller tatt fra terrassen. Kanten på deponiet går ved terassedøra.

Familien føler seg fanget i huset som ligger inntil tidligere Skedsmo kommunes gamle søppeldeponi.

Foto: Anders Fehn / NRK