Hopp til innhold

Color Line kan ikke nekte ansatte å bruke hijab

En kvinne klaget inn fergeselskapet fordi hun mente hun mistet jobben da hun begynte å bruke hijab. Diskrimineringsnemnda mener Color Line brøt loven.

Den 29 år gamle kvinnen klaget Color Line inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

VANT FREM: Den 29 år gamle kvinnen klaget Color Line inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Foto: FOUAD ACHARKI / NRK

I vinter hevdet en kvinne at hun mistet jobben på Kiel-fergen fordi hun begynte å bruke hijab på jobb.

I et lydopptak av en samtale mellom kvinnen og hennes tidligere sjef, som NRK har lyttet til, kommer det tydelig frem at kvinnen kunne jobbet videre i Color Line hvis det ikke hadde vært for hijaben.

– Hvis jeg, med hijab, hadde søkt en jobb hos Color Line, hadde jeg ikke fått jobben. Det er i strid med loven, sier 29-åringen.

Hun ønsker å være anonym, for å unngå hets.

Kvinnen tok i vinter kontakt med Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Sammen klaget de Color Line inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Hun var arbeidsledig i flere måneder, etter at hun mistet jobben hun hadde på Kiel-fergen.

– Det påvirket selvtilliten min. Den har gitt meg en liten knekk, sånn at jeg har vært redd for å kaste meg ut i arbeidsmarkedet igjen, og redd for å ha bli behandlet på samme måte igjen, sier kvinnen.

Hijab på arbeidsplassen

Men denne uken fattet diskrimineringsnemnda et vedtak; Color Line kan ikke nekte sine ansatte å bruke hijab. Nemnda mener Color Lines praktisering av uniformsreglementet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.

Men fergeselskapet har hele tiden hevdet at hijab er et privat plagg, som ikke er tillat til deres uniformer.

M/S Color Fantasy til havs

Color Line sier de tar avgjørelsen til etterretning.

Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS / Color Line

Fagdirektør hos LDO, Margrethe Søbstad, forklarer at det er rom for bruk av hijab på arbeidsplassen.

Hun sier det i utgangspunktet er et saklig hensyn at alle skal fremstå likt, representere bedriften med lik fremtoning og ikke ha private plagg.

– Men hvis de private plaggene, eller symbolene dreier seg om religion, kommer et annet regelsett inn i bildet. Da må vi avveie arbeidsgiver sitt ønske om å fremstå verdinøytralt, opp mot enkeltpersoners rett til å utøve sin religion.

– Urettferdig behandlet

Color Line ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men skriver i en tekstmelding at de tar nemndas avgjørelse til etterretning og vil ta avgjørelsen inn i uniformsreglementet, som er under revisjon.

Den 29 år gamle kvinnen er glad for at hun endelig kan legge saken bak seg.

– Min reaksjon var først og fremst glede. Jeg følte meg urettferdig behandlet, så dette er en god nyhet.