Hopp til innhold

Vil skille flinke og svake elever

Å skille de flinke og svake elevene bør være hovedregelen i norsk skole, mener byrådet i Oslo.

Byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard
Foto: Stig Jaarvik / NRK

Terje Vilno

Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet i Oslo

Foto: Utdanningsforbundet

Nå ber skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard regjeringen gå igjennom lovverket slik at det blir enklere å dele elever inn etter hvor flinke de er.

– Det er fordi alle elever skal få noe å strekke seg etter. Alle elever skal få tilpasset opplæring. Derfor mener jeg at nivådeling bør være hovedreglen, ikke unntaket, sier Ødegaard.

Utdanningsforbundet er skeptisk

Deling av elever etter hvor flinke de er et betent tema i norsk skole. Utdanningsforbundet maner til forsiktighet, blant annet fordi nivådeling gjør noe med forventningene elevene blir møtt med.

– Lang erfaring og forskning viser at hvis lærerne tror elevene kan noe så er man i stand til å få dem til å prestere bedre, når man vet at her er det elever som sliter så blir undervisningen annerledes, ikke så motiverende og ikke så bra, sier Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet i Oslo.

Det erfaring og forskning viser, og som byrådet bruker som hovedargument, er at det er vanskelig å gi tilpasset opplæring i hele klasser.

– Jeg er opptatt av at lærererne og skolen skal ha fleksibilitet til å kunne dele elevene inn. Noen ganger i små grupper, noen ganger større grupper i forskjellige fag fordi elevene er forskjellige og da kan man ikke tilby alle det samme hvis alle skal få noe å strekke seg etter, sier Ødegaard.

Skjer i det skjulte

Nivådeling skjer i Oslo-skolen i dag, både åpent og mer i det skjulte. Oslo kommune er blant annet i konflikt med fylkesmannen om de såkalte mestringsgruppene på Kastellet skole på Nordstrand. Der er elever delt inn etter hvor selvstendig de jobber i norsk, matte og engelsk på en måte som ifølge fylkesmannen er for permanent og som dermed bryter loven. Ødegaard er uenig, og saken skal nå avgjøres i Utdanningsdirektoratet.

Kastellet skole

Ødegaard mener mestringsgruppene ved Kastellet skole er et godt eksempel.

Foto: Undervisningsbygg Oslo kommune

– Mestringsgruppene på Kastellet handler om at elevene skal få tilpasset opplæring. De skal få noe å strekke seg etter. De kan være i en gruppe i matte og en annen i norsk. Så gjøres det vurderinger underveis. De går inn og ut av grupper etterhvert som de lærer mer. Dette er et veldig fleksibelt opplegg og tilpasset opplegg som jeg mener bør være standard i norsk skole. Det er ikke snakk om egne eliteklasser, sier Ødegaard.

Terje Vilno tør ikke si om mestringsgruppene på Kastellet er innenfor eller utenfor loven, men presiserer at Utdanningsforbundet ikke er imot nivådeling av og til.

– Det som viser seg å fungere er å ha elever på forskjellig nivå i en klasse som man deler inn i perioder i grupper, men er sammen i andre grupper. Det gjør at elevene ser at hva som er mulig å nå, de kan hjelpe og støtte hverandre. Det viser seg å være positivt for alle elever. Men da kan ikke elevgruppene være for store. Elevgruppene i Oslo er kjempestore. Det har vært budsjettkutt og derfor ødelegger økonomien for den gode tilpasningen som kunne vært gjort.