Hopp til innhold

Arbeidstilsynet varsler bot på 900.000 kroner til Oslo kommune

Oslo kommune får en skikkelig smekk fra Arbeidstilsynet etter at ansatte jobbet et døgn i strekk. Men tilsynet vil ikke politianmelde Oslo kommune for tusenvis av lovbrudd.

Raymond Johansen

SMEKK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er den øverste ansvarlige i Oslo kommune. Nå kan kommunen måtte punge ut til Arbeidstilsynet for lovbrudd.

Foto: Jil Yngland / NTB

– Bruddene vi fant er såpass omfattende og alvorlige at vi mener et slik gebyr er en riktig reaksjon.

Det sier Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet

Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Foto: THOR NIELSEN / THOR NIELSEN

Oslo kommune har vært under lupen hos tilsynet i over ett år. Bakgrunnen er NRKs avsløringer av omfattende brudd på arbeidsmiljøloven.

I september kom rapporten der Arbeidstilsynet refset kommunen.

Regler om overtid, hviletid og arbeid på helligdager var brutt. Ansatte jobbet opptil et døgn i strekk. Kun én av virksomhetene som ble sjekket fulgte loven.

Nå varsler tilsynet gebyr på 900.000 kroner.

– Det skal ikke lønne seg å bryte loven, sier Løvås.

Arbeidstilsynet kan gi gebyr opptil 1,5 millioner kroner. De fleste gebyrer er langt mindre.

Vil ikke anmelde til politiet

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har kartlagt brudd på arbeidsmiljøloven. Han fant over en kvart million brudd de siste tre år.

Over 32.000 av bruddene beskrives som så alvorlige at de vurderes som en risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Dette førte til krav om at kommunen burde etterforskes.

Men Arbeidstilsynet har nå besluttet å ikke anmelde kommunen til politiet.

– Bruddene har en alvorlighet som tilsier at gebyr er en riktigere reaksjon enn at vi går til en anmeldelse, sier Løvås.

Arbeidstilsynet vurderer kun sin egen stikkprøve.

Og den er langt mindre omfattende enn byrådslederens kartlegging.

Tilsynet har gått gjennom timelistene til 68 ansatte fordelt på syv virksomheter (se faktaboks). Totalt 221 lovbrudd ble avdekket.

Det er kun disse bruddene som er grunnlaget for gebyret som nå varsles.

Arbeidstilsynet har tidligere forklart til NRK at de stikkprøven måtte avgrenses av hensyn til egne ressurser.

– Nå håper vi at kommunen vil følge loven fremover, sier Løvås.

– Et betydelig beløp

Oslo kommune skal innen jul svare tilsynet.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen under høring om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune

INN PÅ TEPPET: Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) har ansvaret for kommunen som arbeidsgiver. Dette bildet er fra høringen om lovbruddene i rådhuset i september.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Det er finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) som har ansvaret for kommunen som arbeidsgiver.

– Vi er helt enig med Arbeidstilsynet om at deres funn er alvorlige.

– Hva synes du om størrelsen på gebyret?

– Det er jo et betydelig beløp. Samtidig er vi en stor arbeidsgiver. Jeg vil ikke si noe mer før vi svarer tilsynet.

– Hva vil du si til skattebetalere som synes dette er dårlig pengebruk?

– Jeg vil si at det skal være trygt og godt å jobbe i Oslo kommune. Derfor har vi satt i gang en rekke nye tiltak for å få færre brudd fremover. Og vi skal sørge for at alle lederne i kommunen følger reglene.