Hopp til innhold

Arbeidstilsynet bryter arbeidsmiljøloven

Jobben til Arbeidstilsynet er å passe på at andre følger arbeidsmiljøloven. Likevel bryter de den samme loven selv.

Trude Vollheim. Direktør for Arbeidstilsynet oktober 2020.

SKAL VÆRE BEST I KLASSEN: – Jeg blir ikke overrasket om det kommer reaksjoner på dette. Det har jeg full forståelse for, sier direktør Trude Vollheim.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Selvfølgelig synes jeg det er flaut, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Hun snakker om Arbeidstilsynets egne brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det er totalt unødvendig og uønsket. Sånn skal det ikke være.

I 2018, 2019 og så langt i år har Arbeidstilsynet fått 817 varsler om mulige brudd fra sitt datasystem om at de ansattes arbeidstid bryter med loven.

Avtaler om unntak er ikke lagt inn i systemet. Det betyr at det faktiske bruddtallet er lavere.

NRK har gjentatte ganger spurt hvor mange faktiske lovbrudd Arbeidstilsynet har.

Men tilsynet har bare villet finne frem disse tallene for året 2018.

Da ble loven brutt 144 ganger.

Har ikke oversikt over egne brudd

– Vi har jobbet for lange dager og vi har ikke inngått avtaler om forskyving av arbeidstid, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet mener det vil ta altfor lang tid å finne de faktiske lovbruddene for 2019.

Dermed vet de ikke hvor mange ganger de har brutt loven i fjor.

Direktøren sier en stor omorganisering som trådte i kraft fra nyttår gjør det vanskelig å finne tallene.

– Med ny struktur ble det en ganske stor manuell jobb å spore tilbake hvert enkelt brudd på arbeidsmiljøloven, sier hun.

– Ekstra alvorlig for Arbeidstilsynet

Arbeidsrettsadvokat Mari Verling mener dette kan undergrave tilliten til tilsynet.

– De burde ha bedre kontroll på egne brudd og reagere. Dette er alvorlig. Og for Arbeidstilsynet blir det ekstra alvorlig, i lys av den rollen de har.

Hun mener dette kan ha en veldig uheldig signaleffekt.

– Det er forståelig hvis bedrifter som har fått pålegg fra Arbeidstilsynet reagerer på at tilsynet ikke har kontroll på det samme regelverket selv, sier Verling.

Mari Verling, advokat Kvale advokatfirma

Arbeidsrettsadvokat, Mari Verling, i advokatfirmaet Kvale sier at Arbeidstilsynets egne brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlige og må ryddes opp i.

Foto: Kvale advokatfirma

Intern video og ferdigformulerte svar

NRK har fått tilgang til en video fra et internt allmøte. Den viser at Arbeidstilsynet har vært klar over problemene lenge.

På møtet slo direktør Trude Vollheim fast at lovbrudd ikke skal skje.

Hun lovet bot og bedring:

17. desember 2019 sa Trude Vollheim på et internt allmøte at Arbeidstilsynet ikke skal ha brudd på arbeidsmiljøloven. NRK har fått tilgang til videoen.

Bakgrunnen for møtet var at NRK hadde bedt om å få se tilsynets egne brudd på arbeidsmiljøloven.

I den anledning ble det også sendt ut et brev til alle inspektørene i Arbeidstilsynet.

Det inneholdt ferdigformulerte svar som de kunne bruke hvis de fikk kritiske spørsmål om bruddene.

Hvorfor skal vi høre på Arbeidstilsynet, dere følger jo ikke arbeidsmiljøloven selv?

Mulig spørsmål ledelsen så for seg at ansatte i Arbeidstilsynet kunne få.

– Dette var kun ment som et tilbud. Det ble sendt ut etter ønske fra inspektørene. De ansatte står helt fritt til å svare det de vil på vegne av seg selv, sier direktøren.

Ber andre ha systemer de selv mangler

NRK har det siste året avdekket omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

I 2012 påla Arbeidstilsynet kommunen å ha systemer som sikret at man ikke overskred bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Men Arbeidstilsynet mangler altså selv slike systemer.

– Arbeidsmiljøloven er en så fleksibel lov at det er fullt mulig å lage et system som gjør at vi unngår brudd. Det gjelder Arbeidstilsynet og det gjelder Oslo kommune, sier Vollheim.

Men man kan jo spørre seg hvorfor så mange bryter denne loven likevel?

Advokat Mari Verling mener dette tyder på at loven er vanskelig for mange å sette seg inn i. Man trenger gode systemer og kontroll for å klare det.

– Arbeidstilsynet har trolig Norges høyeste kompetanse på disse reglene. Likevel klarer de altså ikke følge dem. Det illustrerer at dette ikke er så lett for bedrifter flest, sier hun.

Mener systemet er for dårlig

Bengt Eriksson er hovedtillitsvalgt for fagforeningen NTL i Arbeidstilsynet. Han mener hovedproblemet er måten tilsynet fører arbeidstiden sin på.

De ansatte bruker et system som heter SAP til dette. En lang rekke statlige virksomheter gjør det.

– Hvis man gjør individuelle avtaler, så bør det kunne legges inn. Da blir det ikke registrert som «mulig brudd». Det går ikke i dag, sier Eriksson.

Dette kan for eksempel være forskjøvet arbeidstid eller avtalt overtid.

– Jeg har selv tatt opp at SAP er utilstrekkelig. Dette er noe staten bør ta tak i. De må sørge for at det fungerer etter hensikten.

Hovedtillitsvalgt for NTL i Arbeidstilsyne, Bengt Eriksson.

BRYTER EGEN LOV: – Det skal jo ikke skje. Det er utenfor alt Arbeidstilsynet står for, sier Bengt Eriksson. Han er overrasket over at de selv bryter loven de er satt til å forvalte.

Foto: Nadir Alam / NRK

Pålegger seg selv å rydde opp

Når tilsynets inspektører er ute på kontroller, har de en rekke virkemidler de kan bruke.

De kan for eksempel gi arbeidsplassen et pålegg som de må følge.

Nå har Arbeidstilsynet gitt seg selv et pålegg.

– Jeg har pålagt vår organisasjon å ha bedre systemer på plass. Jeg har fullt fokus på dette og følger det tett. Jeg har en nullvisjon, sier Vollheim.

Bilde av tidsregistreringsystemet SAP, som blant annet Arbeidstilsynet bruker.

SAP: Slik ser systemet som Arbeidstilsynet bruker for å føre arbeidstiden sin ut. Programmet kalles for SAP. Det brukes av en rekke statlige virksomheter.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK