Halvparten plages av forurensingen

Luften i Bergen kan gi Kohls og astma. - I 2010 kan vi ikke akseptere å ha det på denne måten, mener overlege ved lungeavdelingen på Haukeland sykehus.

Video - Barnefamilier bør flytte fra Bergen

Over halvparten av de som bor rundt Danmarksplass eller på steder med like stor daglig forurensing kan ha helseplager på grunn av den elendige luften. Det viser norske og internasjonale undersøkelser av folk som er blitt eksponert for nitrogendioksid.

Undersøkelsene blir blant annet publisert i Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen og Statens forurensingstilsyn sin rapport ”Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge”.

”Ved en [gjennomsnittlig] eksponering på 50 μg/m3 NO2 vil ca. 25 % av de som er bosatt i det aktuelle området være ”meget plaget” av forurensningsnivået. Totalt vil i overkant 50 % av beboerne være plaget.”

”Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge”
Graf Luftforureining

'Plager ved eksponering av nitrogendioksid'. Kilde: TØIs miljødatabase

- Konsentrasjonene fører til flere hjerte- og lungesyke. Gjennomsnittsnivåene ligger på et altfor høyt nivå, og befolkningens helse vil lide på sikt, sier overlege Sverre Lehmann til NRK.no.

Tirsdag advarte en ekspert på lungesykdommer barnefamilier mot å bo i Bergen på grunn av den forurensede luften. Han mener innbyggerne i byen er med i et medisinsk eksperiment en ikke vet konsekvensene av.

Se video øverst i saken.

LES OGSÅ: Kommunen vil ikke innføre datokjøring | - Nå er det luftkrise i Bergen | Verste så langt i vinter

- Finner igjen stoffene i blodet

Ingvar Tveit

SKREMT: Leder for helsevernetaten, Ingvar Tveit. (Arkivfoto)

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Så mange som en av fire utvikler store helseplager på grunn av de høye nitrogendioksid-verdiene.

Lehmann mener det er hevet over enhver tvil at luften i Bergen er skadelig også for friske personer - ikke bare på kalde dager, men hele året gjennom.

- Bor man inntil en trafikkåre som har disse forurensingsnivåene, viser studiene økt risiko for Kohls og astma. Jo nærmere man bor, jo mer forkalkninger finner vi i blodårene. Mange av disse stoffene finner vi igjen i blodet til folk, sier overlegen.

- Gjelder ikke bare noen få

Leder for helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit, vil ikke uttale seg om Lehman sine medisinske vurderinger, men bekrefter at luften er et stort helseproblem.

- Dette gjelder ikke bare noen få sutrete personer. Dette er et folkehelseproblem, sier Tveit til NRK.no.

Så lenge en har målt utslippene av nitrogendioksid i Bergen, har målingene vært over dagens gjeldende grenser. De første ti månedene i 2010 ligger snittet skyhøyt over de tillatte grensene.

Graf Luftforureining 2

'Gjennomsnittsmålinger av NO2 Danmarksplass 2003-2010'. Kilde: Luftkvalitet.info

Krever langsiktige tiltak

Tveit mener langsiktige tiltak er eneste vei ut av uføret.

- 2010 har vært et mareritt. Tiltak er helt nødvendig, sier han, og får støtte av overlege Lehmann.

- Det å balansere på grensen til det akseptable er en fare i seg selv. Snittet bør ligge langt lavere enn de absolutte faregrensene, mener legen.