Hopp til innhold

– Gigantomani uten rot i virkeligheten

Oslo-politikerne bruker sterke ord for å beskrive planene om 76 meter høye sykehusblokker på Gaustad. Bare Arbeiderpartiet nøler med å kritisere.

Nytt sykehus på Gaustad fase 2

HØYHUS PÅ HØYHUS: De tre bygningene til venstre skal stå ferdig i 2029. 76 meter tilsvarer 16 sykehusetasjer. Byggene til høyre kommer i et eventuelt andre byggetrinn.

Foto: Ratio/Arkitema

– For Oslo Venstre er det helt uaktuelt å bygge tårn på 76 meter så tett inntil marka på Gaustad, sier gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

– Det tar ikke hensyn til miljø og kaster store skygger. Jeg opplever at Helse Sør-Øst arbeider med gigantomani-planer, sier han.

Hallstein Bjercke

KRITISK: Venstre vil aldri godta så høye bygg på Gaustad, sier gruppeleder Hallstein Bjercke.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Knoter det sammen

– Gaustad-prosjektet er galimatias når man har Ullevål der det er i dag, sier Ivar Johansen (SV).

– På Ullevål har man en stor, flat tomt man kan bygge på. I stedet knoter man dette sammen på et lite område på Gaustad. Til å være i det området blir det altfor høyt, og det blir ikke noe godt sykehus av det, sier Johansen.

34 meter mer enn tillatt

Forrige tirsdag offentliggjorde Helse Sør-Øst det såkalte konseptrapporten for nye sykehus på Gaustad og Aker, som på sikt skal erstatte Ullevål sykehus.

Gaustad
Foto: Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA
Planene for nye storsykehuset på Gaustad viser at det blir et høyt og moderne sykehus. Men det er stikk i strid med det Helse Sør-Øst har sagt før.

Sju av åtte partier i bystyret er kritiske til å bygge et sykehus som er 34 meter høyere enn det Oslo kommune vanligvis tillater av høyhus. Sykehuset vil bli høyere enn rådhustårnene.

For å unngå å bygge for nær gamle og fredede Gaustad sykehus, vil Helse Sør-Øst bygge i høyden. Planen er å sette opp tre sykehustårn foran hovedinngangen til dagens Rikshospital. I et byggetrinn to kommer det tre høye blokker til ned mot Ring 3.

– Uten rot i virkeligheten

– Forslaget til byggehøyder viser tydelig at Gaustad ikke er en egnet tomt for et nytt sykehus i Oslo, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

– Gigantomani uten rot i virkeligheten er et dårlig grunnlag for et godt sykehustilbud, sier hun.

Også Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og MDG er kritiske.

– Dette virker voldsomt i et område som ikke er preget av denne typen høyder i utgangspunktet, sier Pia Farstad von Hall (H).

Hvis det viser seg at tomta på Gaustad er for liten til å dekke kapasitetsbehovet for lokalsykehus i Oslo, er det problematisk å kompensere ved å bygge ekstremt i høyden

Eivind Trædal (MDG)

I oktober sa Høyre - og Arbeiderpartiet - ja til nytt sykehus på Gaustad og nei til å utrede Ullevål som alternativ. Viser høydene på Gaustad at partiet likevel vil se nærmere på Ullevål?

– Vi mener at man fortsatt har et potensial på Gaustad uten å bygge så høyt. Man må jo også se dette i sammenheng med utviklingen av Aker sykehus og et mulig fremtidig sykehus i Oslo sør eller nord i Follo, sier Pia Farstad von Hall.

Vil se endelige planer

Victoria Marie Evensen

FORSIKTIG: Victoria Marie Evensen (Ap) synes det er for tidlig å uttale seg bastant om Gaustad-planene.

Foto: Olav Juven / NRK

Bare Arbeiderpartiet vegrer seg for å uttale seg for bastant.

– Høyder, fotavtrykk, materialvalg og alle de andre viktige detaljene er noe vi må ta stilling til når saken kommer til behandling og vi har sett de endelige planene, sier leder for byutviklingskomitéen, Victoria Marie Evensen.

– Det aller viktigste i en diskusjon om sykehus, er at Oslos befolkning sikres et godt sykehustilbud sier hun.

Evensen legger til Arbeiderpartiet i alle utbyggingssaker er opptatt av at byggene skal fungere i et samspill med omgivelsene. Det hensynet må tas også her, sier hun.

Av tegningene ser det ut som det vil bli en mur av bygg foran Rikshospitalet, og det vil bli svært uheldig med hensyn til ys og skygge.

Camilla Wilhelmsen (Frp)

– God interaksjon

Prosjektdirektør Dag Bøhler forsvarte forslaget om å bygge i høyden på torget foran dagens Rikshospital da Helse Sør-Øst la frem planene.

– Dette grepet gir et veldig godt og funksjonelt sykehus som innebærer at vi får en veldig god interaksjon mellom det eksisterende Rikshospitalet og det nye bygget.

Ser du noen problemer med å ha så høye sykehusbygg, som man også vil få på Aker (63 meter mot 76 meter på Gaustad)?

– Nei, jeg kan ikke si at jeg gjør det. Jeg syns det har blitt veldig flotte bygg og håper alle nå tar seg tid til å se godt på disse konseptene og tenke på hvordan disse områdene gjennom dette også får en enorm utvikling.

– Disse prosjektene ligger langs hovedtrafikkårene og er ikke bygg som ligger skjemmende til inne i tettbebygd strøk og boligområder, sier Dag Bøhler.

Aker sykehus illustrasjon

HØYT PÅ AKER OGSÅ: Nye Aker sykehus blir 63 meter på det høyeste, eller 14 sykehusetasjer. Tunnelåpningen på Ring 3 på Sinsen foran, Trondheimsveien til venstre og Sinsenkrysset rett utenfor venstre bildekant.

Foto: Nordic - Office of Architecture/AART Architects