Hopp til innhold

– Folk som er påvirket av rus får de mest alvorlige skadene

De siste månedene har over 250 personer kommet inn med skader etter å ha kjørt elsparkesykkel i Oslo. – Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger fra hodet, forteller overlege.

El-sparkesykkel fra Voi

Voi er et av merkene som har lansert elsparkesykler til utleie i Oslo.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Skadelegevakten i Oslo har registrert 251 skader i forbindelse med bruk av elsparkesykkel mellom 1. april og 15. juli.

Henrik Sivertsen er overlege ved Skadelegevakten i Oslo. Han forteller at folk som er påvirket av rus har hatt de mest alvorlige skadene.

– Vi har hatt pasienter med bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet, tannskader og større kuttskader, sier Sivertsen.

Ifølge tallene fra Skadelegevakten har 21 prosent av de skadede hatt promille eller vært påvirket av andre rusmidler.

I dag finnes det ingen promillegrense for å kjøre elsparkesykkel. Loven tillater bruk av de elektriske kjøretøyene så lenge det skjer forsvarlig. Flere utleieselskaper forbyr likevel fyllekjøring i brukerbetingelsene.

Lett tilgjengelig

– Utviklingen går åpenbart i feil retning, sier Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Han mener brukerne av elsparkesykler må ta et større ansvar og håndtere fremkomstmiddelet bedre.

Christoffer Solstad Steen Fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk

Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk vil gjøre tiltak slik at færre skader seg på elsparkesykler i framtiden.

Foto: Trygg Trafikk

– Elsparkesykler er lett tilgjengelige. Hvem som helst kan leie en elsparkesykkel. Vi anbefaler folk som vil kjøre elsparkesykkel å trene på et mindre trafikkert område, før de begir seg ut i trafikken, sier Steen.

Trygg Trafikk fraråder kjøring med elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand.

– Har du drukket alkohol, bør du la sparkesykkelen stå, sier Steen.

Femten alvorlige skader

15 av skadene som Skadelegevakten har registret betegnes som alvorlige. Blant annet har to personer fått hodeskader og en person har fått et brudd i ansiktet.

– Vi følger med på utviklingen og ønsker å gjøre tiltak slik at færre skader seg på sparkesykkel i framtiden, sier Steen.

Vil innføre aldersgrense

I april i fjor likestilte regjeringen elsparkesykkel med vanlig sykkel.

Dermed er det ingen egne regler for elsparkesykler, men man skal følge de samme reglene som syklister.

Trygg Trafikk har tidligere kommet med forslag om å innføre aldersgrense for elsparkesykler. I tillegg ønsker de at det skal bli påbudt med hjelm for personer under 16 år.

I følge Aftenposten er det nå seks aktører som bedriver utleie av elsparkesykler i Oslo. Bruken av farkostene har eksplodert i Europa, og på grunn av ulykker og konflikter har enkelte byer innført strengere kjøreregler.