Hopp til innhold

– Brød er junkfood for ender

Fugleekspert ber folk slutte å mate ender med brød. Feilernæring, forurensning og gruppevoldtekt av hunn-ender følger i brødbitenes fotspor.

uEFkNTQ1YAo

KOSELIG: Mating av ender er populært, men kan også være problematisk.

Foto: Thorfinn Bekkelund

Det er hyggelig å gå i parken og mate endene. Dessuten er det en fin måte å bli kvitt gammelt brød på.

Men for endene er ikke matingen bra.

– Brød er junkfood for vannfugler, sier fugleekspert Håkan Billing. Han leder Norsk Ornitologisk Forenings avdeling i Oslo og Akershus.

Han mener de ikke har godt av brødmat.

– Det er jo ikke noe sunt for oss mennesker å spise kake hver dag, heller.

Feilernæring og hundeangrep

Det er mange grunner til å droppe brødkasting til ender og svaner, ifølge eksperten:

Fuglene blir feilernært, late og aggressive. Brødmat og fugleskitt forurenser vannet.

Aggresive ender

Parring mellom stokkender kan være heftig for hunnanda. Ofte kommer flere hanner for å overta, og noen ganger ender det med at hunnen drukner.

Foto: Snorre Tønset

– Undersøkelser har vist at fugler som blir matet, blir mindre aktive og bare ligger på vannet. De som finner mat selv, har bedre helse, forteller Billing. Fuglene kan også få fysiske defekter av feilernæring, som dårligere utvikling av skjelettet.

Late ender kan fort bli offer for hunder og rever. Dessuten blir de flere, fordi de får gratis mat.

Håkan Billing i Norsk ornitologisk forening

Håkan Billing i Norsk Ornitologisk Forening kan mye om fugler.

Foto: Privat

– Vi har også sett at unge hannender i store populasjoner blir aggressive og kjemper om damene. Det kan bli rene massevoldtekter som ender med at hunnanda drukner, forteller Billing.

– La vannfuglene spise den naturlige føden de finner selv, oppfordrer Håkan Billing.

Ender og svaner spiser blant annet vannplanter, frø, insekter og bløtdyr.

Forbud?

Billing forteller at mange land har forbud mot mating av dyr i naturreservat.

– Ønsker dere et forbud?

– Ja, spesielt ved Østensjøvannet i Oslo, som er et naturreservat. Jeg synes ikke man skal mate fugler i reservater, de er ikke parkdammer.

Noe forbud er imidlertid ikke på trappene hos Oslo kommune.

Tea Turtumøygard, biolog, Bymiljøetaten

Tea Turtumøygard er naturforvalter i Oslo kommune.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er ikke aktuelt å innføre noe generelt forbud mot mating av vannfugl i Oslo nå, sier naturforvalter Tea Turtumøygard i Oslo kommune.

– For å hindre at mating blir et forsøplingsproblem og et problem for fuglene, vil vi på det sterkeste oppfordre folk til å begrense matingen.

Satte opp skilt mot brøddumping

Forbudt å dumpe matavfall ved Østensjøvannet

Ved Østensjøvannet i Oslo er det forbudt å dumpe store mengder brød og annet matavfall, men det er lov å mate fugler.

Foto: Hilde Nilsson Ridola / NRK

Turtumøygard nevner Østensjøvannet som et sted der det har vært problemer med overdreven mating. Derfor har kommunen satt opp skilt.

– Grunnen til at det ble satt opp skilter ved Østensjøvannet er at det over lengre tid har blitt dumpet store mengder brødmat. Dette har blant annet blitt et forsøplingsproblem og bidratt til dårlig vannkvalitet, sier hun.

– Dette er en debatt som jevnlig dukker opp år etter år, særlig på høsten.

– Vannfuglene greier seg stort sett godt uten å bli matet.

NRK anbefaler