Hopp til innhold

300 millioner til veien mange ikke vil ha

Regjeringen vil bruke om lag 300 millioner kroner på planlegging av ny E18 gjennom Asker og Bærum og grunnerverv langs veien. – Mangel på realitetsorientering, mener Naturvernforbundet.

Ny E18 over Ramstadsletta

KJØPER OPP EIENDOMMER: 200 millioner kroner er satt av til grunnerverv i 2016 på strekningen Lysaker - Ramstadsletta på ny E18.

Foto: Statens vegvesen

Pengene fortsetter å renne ut til veiprosjektet mange ønsker dit pepperen gror. Tre av fire partier som utgjør det nye flertallet i Oslo bystyre, med Miljøpartiet De Grønne i spissen, vil skrinlegge prosjektet til 40 milliarder kroner.

Fra før er det brukt rundt regnet 150 millioner kroner på planlegging av ny E18 gjennom Asker og Bærum. Og bare for inneværende år er det bevilget 290 millioner kroner til kjøp av eiendommer på strekningen Lysaker - Ramstadsletta.

I forslaget til statsbudsjett for neste år setter regjeringen av ytterligere 200 millioner kroner til grunnerverv. I tillegg vil prosjektet trolig stikke av med rundt 100 millioner av en samlepott til planlegging som ennå ikke er fordelt.

– Respektløst

Holger Schlaupitz

– RESPEKTLØST: Man kan ikke fortsette å planlegge E18 som om ingenting har hendt, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er respektløst overfor de lokalpolitiske prosessene som pågår, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Det er all grunn til å tro at byrådsforhandlingene på Østmarksetra og reforhandlingen av Oslopakke 3 neste år vil gi oss en helt annen E18 enn den som er planlagt til nå.

– Likevel legger regjeringen opp til å fortsette detaljplanleggingen basert på dagens konsept som om ingenting har hendt. Det er på tide med en realitetsorientering etter valget. Detaljplanleggingen må stilles i bero inntil E18-saken er avklart, sier Holger Schlaupitz.

– Mener alvor med E18

Hårek Elvenes

MENER ALVOR: Regjeringen mener alvor med E18-utbyggingen ved å sette av 300 millioner, sier Hårek Elvenes (H).

Foto: Høyre

– Dette viser bare at regjeringen mener alvor med E18, sier leder for Akershus Høyre og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

– De som bor langs veien og kjører på veien er lei av kø, kork og kaos. Et bredt flertall i Akershus fylke, i Bærum kommune, i Asker kommune og på Stortinget ønsker seg ny vei.

– Da kan vi ikke la Miljøpartiet De Grønne obstruere hele utbyggingen. Oslopakke 3 med sin kollektivsatsing og sine veiutbygginger er kritisk viktig for hele hovedstadsområdet og altfor alvorlig til å la De Grønne spille pingpong med, sier Hårek Elvenes.

– En gledens dag

Lederen for Akershus Høyre lar likevel ikke en smule irritasjon over E18-motstanderne formørke det han mener er en gledens dag for Akershus.

– Det investeres 6,5 milliarder kroner på samferdsel i Akershus. Regjeringen går offensivt til verks for å løse trafikkutfordringene i fylket, konstaterer Hårek Elvenes.

De største prosjektene er disse:

  • Follobanen. 22 km nytt dobbeltspor for jernbane mellom Oslo S og Ski. 4 113 millioner kroner satt av i 2016. Kostnadsramme 27,6 milliarder kroner, Åpner i 2021. Omfatter 19,5 km tunnel og ny Ski stasjon.
  • E16 Sandvika - Wøyen i Bærum kommune. Firefelts vei i tunnel under Sandvika fra Kjørbro til Bærumsveien og videre i dagen til Vøyenenga. 900 mill. kr. satt av i 2016. Kostnadsramme 4,3 mrd. kr. Åpner i 2019.
  • E18 Knapstad - Retvet. 6,2 km firefelts vei i Hobøl i Østfold og Ski i Akershus. 409 mill. satt av i 2016. Åpner høsten 2016.
  • Rv22 Lillestrøm - Fetsund. Åpner desember 2015.
  • Planleggingsmidler til Fornebubanen, Ringeriksbanen (InterCity), E18 Retvet - Vinterbro, E18 Vestkorridoren.

– Nå flyter prosjektene, og det vil trafikken også gjøre etter hvert, sier Hårek Elvenes.

Follobanen

MILLIARDER I TUNNELMØRKET: Med en kostnadsramme på 27,6 milliarder kroner er Follobanen Norges dyreste byggeprosjekt.

Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket