Hopp til innhold

Nå kan flere få startlån

Startlån ble løsningen for familien som ikke fikk boliglån i vanlig bank. Ordningen er viktig for å gi barn stabilitet, mener kommunen som har satset bevisst på dette.

Yohannes

BOLIGEIER: Yohannes Okubazgi har blitt boligeier ved hjelp av startlån fra kommunen. Boliglån i en vanlig bank fikk han ikke.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Når du leier et sted å bo vet du ikke når du må flytte. Når du eier din egen bolig får du mer frihet. Det føles også tryggere, sier Yohannes Okubazgi.

I september i år kunne han, kona og deres tre barn endelig flytte inn i en bolig de eier selv.

Det var startlån som gjorde det mulig. Det er lån som bare gis til personer eller familier som ikke får lån i vanlige banker.

De siste årene har rundt 7000 husstander fått startlån årlig, og nå kan det bli enda flere.

Grunnen er regjeringens endringer i statsbudsjettet for 2022, som inneholder forslag om å gi Husbanken 2 milliarder kroner ekstra til startlån.

– Isolert sett kan det bety at om lag 1000 ekstra husstander kan få startlån. Beregningen forutsetter at lånene i snitt er på 2 millioner kroner, sier Are Sauren.

Han er fagdirektør i Husbanken, som sitter på startlånspotten kommunene kan søke om. Kommunene har ansvar for å behandle søknader fra sine innbyggere.

Yohannes

Yohannes Okubazgi jobber som bussjåfør, men når NRK kommer på besøk er han hjemme med de to minste barna. Eldstedatteren er på skolen og kona på kurs.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Viktig for å gi barn stabilitet

Okubazgis drøm om å bli boligeier ble sådd på voksenopplæringen i Arendal. Det var der han først fikk høre om startlån, og skjønte at det kunne være en mulighet for hans familie.

Arendal kommune er den kommunen i Agder som har innvilget flest startlån de ti siste årene.

Bak dette ligger en bevisst satsing på startlån, som i dag har barnefamilier som hovedmålgruppe.

Saksbehandler for Husbankordningene i Arendal Hilde Hegerlund, sier at å gi barnefamilier mulighet til å eie sin egen bolig, er viktig for å gi barna stabilitet.

– Det gjør at de kan slå rot på ett sted, gå i samme barnehage og skole og få venner der, sier hun.

Startlån

Barnefamilier skal prioriteres i startlånsordningen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Hegerlund forteller også at målgruppen for startlån har endret seg.

– Det er ikke lenger bare de med fast, lav inntekt som kan få startlån. Det kan for eksempel være lærere og andre med høyere utdanning, som ikke får lån i private banker på grunn av innstramminger i krav til fast ansettelse og egenkapital.

Hilde Hegerlund

Saksbehandler for Husbankordningene i Arendal Hilde Hegerlund, sier at Arendal har en jevn pågang av søknader om startlån, og at de innvilger disse om søkerne oppfyller gjeldende kriterier.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Økonomikurs for innbyggerne

I Arendal har kurs i egen økonomi vært en del av satsingen.

– Målet er jo ikke at vi skal låne ut masse penger, men at de vi satser på skal klare forpliktelsene som følger med et lån og lykkes med å eie sin egen bolig, sier Hegerlund.

Hun påpeker at startlån ikke er noen lettvint løsning, men at det har noen fordeler.

Renten er som regel lavere og man kan få lengre nedbetalingstid.

Kommunen kan også hjelpe med å gi avdragsfrihet om lånetakere får problemer med inntekten i en periode. Fast inntekt er en forutsetning for å få startlån.

Yohannes Okubazgi viser fram familiens nye bolig med blant annet stue, kjøkken og flere soverom. Han synes det er godt å ha fått så stor plass.

Kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen, tror startlån betyr mye for dem som får det. Han er fornøyd med at de bruker mye penger på dette.

– Det er noe med å eie sin egen bolig og å få ta del i verdistigningen i boligmarkedet.

Han sier det er kommunen som tar risikoen ved tap, men påpeker at det er det lite av.

I år har Arendal kommune lånt 150 millioner kroner av Husbanken. De satser på like mye neste år.

Regjeringspartiene og SV er fortsatt i forhandlinger om statsbudsjettet for neste år.

NRK forklarer

Hvem kan få startlån og hvilke krav gjelder?

Hvem kan få startlån og hvilke krav gjelder?

Hvem kan få startlån?

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Startlån kan også gis til refinansiering om man står i fare for å miste boligen.

 

Hvem kan få startlån og hvilke krav gjelder?

Hvem kan få startlån?

Bare privatpersoner kan få startlån. Det er ikke krav om at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån. Personer med permanent oppholdstillatelse blir vurdert på lik linje med norske søkere.

Hvem kan få startlån og hvilke krav gjelder?

Krav til betjeningsevne

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

 

Hvem kan få startlån og hvilke krav gjelder?

Krav til betjeningevne

Utgangspunktet for beregning av betjeningsevne er husstandens inntekt etter skatt minus et beløp til husstandens livsopphold. 

Hvem kan få startlån og hvilke krav gjelder?

Krav til betjeningsevne

Dersom personen som søker om startlån har forbruksgjeld/annen gjeld, må vedkommende kunne betjene denne i tillegg til fremtidige boutgifter og samtidig ha nok igjen å leve for. Startlån kan eventuelt løpe avdragsfritt inntil annen gjeld er nedbetalt.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,17 kr
Dyrest kl. 18 1,38 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %