Hopp til innhold

Nora (21) får ikke startlånet som har hjulpet unge inn på boligmarkedet før

Det er delt ut rekordmange milliarder i startlån, samtidig er andelen unge som får dette boliglånet halvert. Nora fikk beskjed om at det ikke engang var vits å søke.

Nora Eik (21) med hunden Nino på luftetur i Bodø. Hun drømmer om en dag å kjøpe sin første bolig.

Nora Eik (21) med hunden «Nino» på luftetur i Bodø. Hun har opplevd at det er vanskelig å finne et rimelig sted å bo, håpet er å en dag betale på sitt eget lån og eie selv.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Jeg fikk nei, for jeg går under gruppen «ung og i etableringsfasen», så derfor er jeg ikke målgruppen, sier Nora Eik.

Hun er utdannet helsefagarbeider, og flytta til Bodø da hun fikk fast jobb på et sykehjem.

Nora Eik (21) drømmer om å kjøpe egen bolig en dag.

Nora Eik (21) håper hun en dag kan få eie egen bolig, der hun kan male og gjøre som hun vil. I dag er inntekta for lav, og det er vanskelig å spare med høye leiepriser.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

I dag bruker hun halve lønna si på husleie. Hver måned betaler hun 13.500 kroner for å leie leilighet og betale for en parkeringsplass.

Det er en midlertidig løsning, til sommeren skal hun flytte til noe billigere, men drømmen er å kunne eie sitt eget.

For selv om inntekta i dag dekker husleia, regningene og andre utgifter, så tjener hun ikke nok til å få boliglån i en privat bank.

– Jeg har jo ikke fått spart opp så mye på grunn av høye leiepriser. Skulle jeg ha spart i tillegg, så måtte jeg nesten ha levd på luft og kjærlighet, sier hun

– Siden jeg er alene og kun har ei inntekt, som ikke er så veldig høy, så blir det for usikkert for dem, forteller Nora.

Derfor hadde hun et tynt håp om at startlån kunne være veien inn til et trygt hjem.

Færre unge får startlån

Et slikt lån kan gis til dem som ikke får lån i de private bankene.

Det er ofte et rimeligere lån og du kan få lengre tid på å betale tilbake pengene.

Før var unge blant dem som var prioritert i denne ordninga.

Regiondirektør Therese Hoseth Blomsø i Husbanken, i Nordland.

Regiondirektør Therese Hoseth Blomsø i Husbanken bekrefter at de deler ut mer penger, men til færre.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– De var en målgruppe for startlån tidligere, men politikerne har bestemt at nå har vi andre målgrupper. Det er de som er økonomiske vanskeligstilte som skal hjelpes, sier regiondirektør Therese Hoseth Blomsø i Husbanken.

De definerer økonomisk vanskeligstilte som personer som vil ha problemer i lang tid fremover med å kunne kjøpe seg en bolig. For å få innvilget lån må de som søker ha forsøkt å spare så mye som de kan og kunne betale faste utgifter.

I fjor ble det betalt ut over 11,8 milliarder kroner i startlån fra Husbanken gjennom kommunene. Målet er å sikre at flere kan kjøpe seg sin egen bolig. Over halvparten var barnefamilier.

Men selv om staten låner ut mer penger enn før, er det langt færre som får. Størst nedgang er det blant de unge.

I 2012 ga Husbanken nærmere 2200 lån til personer under 24 år, slik at de fikk kjøpe sitt aller første hjem.

Åtte år senere var det kun rundt 380 i denne aldersgruppa som fikk samme hjelpa. Den største grunnen til avslag er at de ikke regnes som «økonomisk vanskeligstilt».

Også blant dem som er mellom 25 og 34 har det vært en stor nedgang, der er antallet som får lån blitt halvert.

– Hvis det skal endres på, så må politikerne ta tak i det, sier Blomsø.

Vil gi unge rimelige lån

Flere politiske partier har tatt til orde for at flere unge bør få mer hjelp fra Husbanken. Blant disse er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sv, Rødt, Miljøpartiet de grønne og Venstre.

For tendensen viser at det er færre unge som eier sitt eget hjem. Særlig blant dem som har lav inntekt og de med lavere utdanning. Ifølge nye beregninger er det nesten 1 million nordmenn som nå leier boligen sin.

Men forslaget om å endre startlånsordninga støttes ikke av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener de må se på andre løsninger for å gjøre det mulig for flere unge å eie.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Nei, jeg tror det er en dårlig ide å prioritere vekk vanskeligstilte, for å prioritere opp unge mennesker som har utsikter til å spare mer, og kunne ha en god inntekt, som over tid gjør det mulig for dem å komme inn på boligmarkedet.

Men stortingsrepresentant Karin Andersen fra Sv reagerer på svaret til Astrup.

– Vi har ikke foreslått å ta fra de vanskeligstilte, vi har foreslått å lage en egen startlånsordning for de som har betalingsevne men mangler egenkapital, det vil si «foreldrebanken» i ryggen. Og vi har foreslått egne økte bevilgninger til dette, skriver hun.

Billigere utenfor de største byene

Astrup sier mange må belage seg på å spare en stund. Han peker på andre løsninger.

– Vi vet selvfølgelig at det er mange unge som har utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet. Og en av de tingene vi jobber med er å legge til rette for at flere kan komme seg inn på nye måter, for eksempel gjennom leie til eie-ordninger. Der man kan kjøpe en andel i en bolig, og gradvis kjøpe seg opp og bli selveier, foreslår Astrup.

For 21 år gamle Nora kan det være en mulighet. For Bodø er en av byene her til lands der prisene har økt mest de siste ti årene.

– Det blir jo veldig vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Også blir det jo slik at vi leier leilighet til høyere leiepris enn det du kunne ha betalt på et lån. Det syns jeg er litt trist.

Til sommeren skal hun og hunden «Nino» flytte sørover. Nora har fått jobb på et sykehjem i Mosjøen.

Der er også husprisene lavere, kanskje er det mulig å finne et litt billigere krypinn der.

25/5: Saken er oppdatert med kommentar fra Svs Karin Andersen, som presiserer at deres forslag ikke går ut på å prioritere unge framfor vanskeligstilte. Vi har også lagt til at Sp og MDG også ønsker å styrke startlånsordningen for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Hvor har du råd til å kjøpe bolig?

Boligkalkulatoren er utarbeidet av NRK i samarbeid med boligportalen VIRDI

Boligkalkulatoren er nå utdatert og derfor ikke tilgjengelig.

Dette vil politikerne gjøre for boligtaperne: