NRK Meny
Normal

Vurderer å droppe læreryrket

Lærerstudenter frykter store endringer i yrket de utdanner seg til. Flere er usikre på om de vil fortsette utdannelsen dersom endringene blir innført.

Tine Borg

Lærerstudent Tine Borg vurderer å droppe læreryrket dersom endringene Kommunesektorens organisasjon foreslår, blir iverksatt.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Tine Borg er lærerstudent på tredje året ved Universitetet i Agder. Hun er en av mange lærerstudenter som reagerer på endringene Kommunesektorens organisasjon (KS) foreslår.

– Det yrket vi begynte å utdanne oss til, er kanskje ikke det samme når vi er ferdig utdannet, sier hun.

Borg er en av mange lærerstudenter som vil vurdere om hun vil begynne å jobbe som lærer dersom endringene blir innført.

Vil endre lærerne arbeidstid

En av tingene KS vil forandre er lærernes arbeidstid. De ønsker en mer strukturert arbeidstid der all jobb skal gjøres innenfor arbeidstiden på skolen. I dag har lærerne en større frihet.

Arbeid med forberedelser til timer og retting av prøver kan i stor grad gjøres når lærerne selv ønsker det. Lærerne kan også velge om de vil gjøre dette arbeidet på skolen eller hjemme.

Tine Borg

Tine Borg utdanner seg til lærer ved Universitetet i Agder.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg synes det er veldig synd at lærerne ikke blir vist den tilliten de tidligere har blitt vist, sier Borg.

Borg tror at skolene vil miste mange gode lærere dersom friheten blir innskrenket.

– Jeg tror ikke man vil få de beste lærerne ut i skolen. Det kan bli konsekvensen.

Vil markere

Borg er en av flere lærerstudenter i Kristiansand som i dag vil markere sin misnøye med de foreslåtte endringene. I ettermiddag samles de på torvet i Kristiansand.

– Vi vil vise at vi bryr oss. Vi vil ikke bare sitte og se på at beslutninger som gjelder vår framtid blir tatt.

Borg sier at de foreslåtte endringene er et hett samtaleemne blant studentene.

Mange snakker om at det er andre ting de har lyst til å gjøre. Utdannelsen kan brukes til mye annet.

– Ingen ting er bestemt

Regiondirektør i KS, Jan Inge Tungesvik synes det er flott at studentene engasjerer seg. Han presiserer at ingen ting er bestemt ennå. Forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet starter i morgen.

Jan Inge Tungesvik, leder KS Agder

Leder i KS Agder, Jan Inge Tungesvik.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi vet at veldig mange skoler kommer til å fortsette som før, fordi de har funnet noen veldig gode løsninger på arbeidstid. KS har fått et oppdrag fordi man ønsker å legge noe bedre til rette for etter- og videreutdanning blant annet.

Tungesvik synes KS og Utdanningsforbundet er i en god dialog, og han har tro på at de sammen skal finne gode løsninger i forhandlingene.