Hopp til innhold

– Kjøretøyene må stanses

Leder i Transportarbeiderforbundet vil kontrollere alle utenlandske vogntog som kommer inn i landet. Trafikksituasjonen på europaveiene gjennom Agderfylkene blir tema på landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund.

Stans E39

Dårlig skodde vogntog har ført til full stans i trafikken og flere ulykker denne vinteren.

Foto: Lars Eie/NRK

170 landsmøtedelegater fra Transportarbeiderforbundet inntar søndag Ernst hotell i Kristiansand.

Trailer i grøfta ved Livold

Enda en trailer i grøfta. Her ved Livold.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Blir tema på landsmøtet

Snøværet den siste tiden og påfølgende trafikkaos på europaveiene blir et viktig tema for landsmøtet.

Forbundsleder Roger Hansen sier det er viktig at myndighetene blir i stand til å stoppe de kjøretøyene som ikke skulle vært på veien.

– Det som foregår på E39 er et slående eksempel at kontrolltiltakene så langt er for dårlige. Nå må myndighetene iverksette mye strengere tiltak. Kjøretøyene må stanses. De må ikke ut på veien. Vi ser hvordan det går, sier Hansen.

De siste dagene har snøvær og vind ført til at en rekke utenlandske vogntog som ikke er skodd for norsk vinterføre har blitt stående i bakker eller kjørt av veien på E39 og E18. På den måten har trafikk blitt hindret og flere farlige situasjoner oppstått.

– Holder ikke med stikkprøver

– De utenlandske vogntogene må stanses før de kommer ut på norske veier. Det holder ikke med stikkprøver som i dag. Myndighetene må settes i stand til å kunne kontrollere alle kjøretøyene, og de som ikke holder norsk standard må bli få kjøreforbud, sier Hansen.

Han sier det stadig blir flere utenlandske vogntog på norske veier.

– Det er en økning av antall utenlandske vogntog som ikke er gode nok for norske forhold, og det gjelder ikke kun når det er snøkaos, legger han til.

Temaet rundt utenlandske vogntog er viktig for transportarbeiderne.

– Vi er opptatt av to ting rundt dette. Det ene er trafikksikkerheten og det andre er sosial dumping. Trafikksikkerheten har vi sett eksempler på de siste dagene på sørlandske veier. Sosial dumping følger i kjølvannet av at norske transportører kjøper inn utenlandsk transport med sjåfører som kjører på veldig dårlige lønninger. Når det blir mange nok av dem blir det også en sikkerhetstrussel, sier Hansen.

Stanset vogntog rige

En rekke vogntog ble kontrollert sist fredag av Statens vegvesen, og omlag 80 kjøretøy fikk midlertidig kjøreforbud inntil føret på veiene var gode nok.

Foto: Terje Bekker/Statens vegvesen

Glad for snøkaos

Men forbundslederen er også glad for snøkaoset de siste dagene.

– Det er et paradoks at dette snøværet virkelig har avslørt svakhetene med den kontrollen som foretas i dag. Sånn sett er vi glad for at det nå kommer frem i lyset på en ordentlig måte. Vi håper det skal bli lettere å kunne diskutere med myndghetene fremover, forklarer Olsen.

LES: – Kan komme ein meter snø

Landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund starter søndag 26. januar og avsluttes onsdag 29. januar

– Det blir nok full oppslutning på landsmøtet om at det må iversettes ordentlig strenge sikkerhetstiltak hvor vogntog som ikke er i sikkerhetsmesig stand bli stanse, sier Olsen.

NETT-TV: – Utenlandske vogntog må stoppes

Leder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund, om framkommeligheten på E-39.
null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 12 0,59 kr
Dyrest kl. 19 1,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %