Hopp til innhold
NHO Agder vil ha arbeidsledige og flyktninger ut i skogen for å hogge trær. Skogrydding langs kraftlinjer skal hindre kostbare strømbrudd og bidra til integrering og sysselsetting.

NHO vil la arbeidsledige og flyktninger hogge trær

NHO Agder vil ha arbeidsledige og flyktninger ut i skogen for å hogge trær. Skogrydding langs kraftlinjer skal hindre kostbare strømbrudd og bidra til integrering og sysselsetting.

Fjerna ulovlege skilt i Kristiansand

Fjerna ulovlege skilt: – Dette blir ikkje populært

Har du planar om å setje opp skilt for å få parkert på ein plass du sjølv har måkt, bør du leggje den frå deg.