Endrer ikke tilbudet på Sørlandsbanen

Samferdselsministeren vil ikke "fjerne" sovevognene og innføre flere togavganger hver andre time på dagtid på Sørlandsbanen.

Marit Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad vil beholde sovevognene på nattoget på Sørlandsbanen. Hun har gitt beskjed om at NSB ikke skal jobbe videre med forslaget.

Foto: Tone Iversen / NRK

NSB har i dialog med fylkeskommunene i Agder, Buskerud og Telemark kommet med et nytt forslag til rutemodell på Sørlandsbanen. Forslaget innebærer at man nesten dobler kapasiteten på strekningen, med faste totimers avganger.

I januar ble det kjent at NSB ønsker å fjerne sovetilbudet på nattogene og bruke pengene man «sparer» på å styrke dagtilbudet med flere avganger. Men departementet har satt ned foten og nekter NSB å fjerne sovetilbudet.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) har spurt samferdselsministeren om hun vil se på saken på nytt og sørge for at det nye forslaget til ruteplan iverksettes.

Nå har Marit Arnstad kommet med sitt svar. Hun vil ikke at den foreslåtte ruteplanen skal iverksettes fra desember 2013.

Vil beholde sovevognene

Arnstad liker dårlig at nattoget på Sørlandsbanen kun skal ha sitteplasser.

– Sovevognene er et godt og miljøvennlig alternativ til fly, da reisende har mulighet til å sove gjennom hele reisen. Beleggsprosenten på sovekupeene på Sørlandsbanen er om lag 50 prosent og i gjennomsnitt er 30 av 60 senger per avgang fulle, skriver Arnstad i sitt svar.

– Samferdselsdepartementet ønsker ikke å fjerne et godt og miljøvennlig transporttilbud, og har med bakgrunn i dette gitt NSB beskjed om at de ikke skal arbeide videre med forslaget om å fjerne sovevognstilbudet på Sørlandsbanen.

Arnstad presiserer at departementet ikke har fått noe forslag som innebærer både totimers frekvens og sovevogner på nattoget.

– Et slikt forslag er derfor ikke vurdert eller utredet. Det vil bli vurdert om vi mottar en slik søknad.