Hopp til innhold

Vil hindre flere barnedrap med fellesinstitusjon

Songdalen kommune får landets første fellesinstitusjon for psykiatri og barnevern. Det kunngjorde helseminister Bent Høie (H) i dag. Han sier det ikke er tilfeldig at den legges hit.

Stengt etter knivstikking

15-åringen som angrep to kvinner med kniv på Sørlandssenteret i Kristiansand var under barnevernets omsorg.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Høie viser til de tragiske situasjonene Sørlandet har hatt, der barn under 16 har begått drap.

– Vi mener at det behov for dette i hele landet. Vi starter på Sørlandet fordi det har vært omfattende behov på dette området her. Vi har hatt flere tragiske hendelser den siste tiden som viser det, sier Høie til NRK.

Det var Fædrelandsvennen som først fortalte at det i dag ble det klart at landsdelen får den første av to nyopprettede fellesinstitusjoner.

Hvor den andre skal være, vil ikke Høie kommentere, men sier at det er naturlig å tenke at den vil komme nord i landet. På sikt ønskes det en slik institusjon i hver region, ifølge helseministeren.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde idag at Sørlandet får én av to fellesinstitusjoner.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høie peker også på at Sørlandet er et av de stedene hvor forskjellige fagmiljøer klarer å samarbeide godt allerede.

– Dette gir en god grobunn for å starte en slik institusjon her.

Høie sier at en slik institusjon i grove trekk kan beskrives som et sted der barn som har behov fra omfattende hjelp fra både barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien kan få hjelp, uten å sendes frem og tilbake mellom flere institusjoner.

Et viktig tilbud

Leder for barnevernstjenesten i Kristiansansandsregionen, Monica Brunner, er godt fornøyd med at Sørlandet får muligheten til å være med på pilotprosjektet.

– Det betyr at vi kan jobbe med våre ungdommer i nærmiljøet, og at vi får kompetanse på å jobbe med disse ungdommene sammen med psykisk helse, sier hun og konstaterer at det igjen betyr et bedre tilbud for ungdommer som har en svært dårlig helsetilstand, sier hun til NRK.

Brunner forteller at koblingen mellom psykisk helse og barnevern har vært etterspurt over lengre tid.

– Vi har jo erfaring med at det er noen ungdommer som har så dårlig helsetilstand at det å få et varig tilbud, med både behandling fra psykisk helsevern og omsorg og ivaretakelse fra barnevern, er viktig, sier hun.

Monica Brunner

Leder for barnevernstjenesten i Kristiansandregionen, Monica Brunner, synes det er veldig bra at de får muligheten til å være med på pilotprosjektet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tror du dette kan forebygge alvorlige hendelser hvor barn er involvert?

– Jeg er hvertfall sikker på at vi kommer til å kunne gi et bedre tilbud til de ungdommene som trenger det.

Allerede eksisterende kompetanse

Som Høie påpeker er det allerede etablert godt samarbeid mellom psykisk helse og barnevern på Sørlandet. Barnevernet har samabeidet med akutteamet i Abup i fem år.

– Men det er mer ambulerende tjenester, det er ikke i forhold til det å bo på institusjon og få den samlede kompentansen i behandling, som vi nå får muligheteen til, forklarer Brunner.

Hun mener at Songdalen, sentralt plassert i Agder, er en naturlig plass for en slik institusjon på Sørlandet.

– Det er veldig greit å være i nærheten av der kompetansen er, slik at vi kan være med å ha en hånd på oppbyggingen av denne institusjonen.