NRK Meny
Normal

Vil ha flere fotlenker på Sørlandet

Agder trenger flere soningsplasser med fotlenke, ifølge friomsorgen. De 20 soningsplassene med elektronisk kontroll er til enhver tid i bruk, og kriminelle står nå i kø for å sone med fotlenke.

fotlenke

Seks hundre straffedømte på Agder har sonet med fotlenke siden ordninga ble innført for tre år siden. Svært mange søker om å sone på denne måten, og Agder friomsorg ber nå om at antallet soningsplasser økes fra 20 til 30.

Foto: SVEIN JACOB MATHISEN / NRK

Geir Jensen

Leder av Agder friomsorg Geir Jensen.

Foto: Frans Kjetså / NRK
FOTLENKE

De som soner med fotlenke kan fortsatt gå på jobb og skole, men må holde seg hjemme i fritida.

Foto: JENS EGIL PETTERSEN

– Siden ordninga ble innført for tre år siden, har søknadene om slik soning økt kraftig, sier leder av Agder friomsorg, Geir Jensen.

Han forteller at dømte må vente stadig lenger på ei ledig fotlenke fra dommen er rettskraftig.

Det er til enhver tid fullt belegg på de 20 fotlenkene på Sørlandet, og Jensen mener det er stort behov for å øke antallet.

– Vi mener antallet burde økes til 30 her på Agder, sier Jensen.

Siden fotlenke ble innført på Agder for tre år siden, har 600 personer sonet straffen i sitt eget hjem. Fotlenke startet som en prøveordning i noen fylker for seks år siden, og ble i år innført over hele landet.

Dette er et tilbud alle med en dom kortere enn fire måneder kan søke på, og stadig flere gjør nettopp det.

Kø for å sone med fotlenke

– Belegget vårt øker, og det gjør at vi må skyve på iverksettingen av dommene, sier Jensen.

I dag står 25 domfelte på Agder i kø for å få på fotlenka. Stadig utvides kritieriene for å kunne sone på denne måten, sier Jensen.

Han mener denne formen for soning blir stadig mer aktuell.

– Det ser vi for oss kan være utviklinga videre, sier han.

I 2012 ønsket 260 domfelte på Agder å sone med fotlenke, og til nå i år har kriminalomsorgen fått inn rundt 330 søknader.

Friomsorgen regner med at 250 straffedømte på Agder vil ha sona med fotlenke i løpet av 2014.

Fotlenke for å få ned soningskøen

KJELL ING

– Soninga blir utført raskt, og vi har sett at tilbakefall til kriminalitet er mye lavere ved bruk av elektronisk fotlenke enn vanlig fengsel, sier nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Han er positiv til å få flere soningsplasser for fotlenke på Sørlandet.

Foto: SVEIN SUNDSDAL / NRK

I dag står 114 i soningskø på til fengsler Agder. Nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad mener bruk av fotlenker er et viktig middel for å få ned soningskøene.

– Soninga blir utført raskt, og vi har sett at tilbakefall til kriminalitet er mye lavere ved bruk av elektronisk fotlenke enn vanlig fengsel.

Samtidig påpeker Ropstad at det må være fengsel som gjelder ved strenge dommer og alvorlige forbrytelser.

– Men å bruke fotlenke som et supplement er viktig. Hvis det trengs enda flere plasser på Agder, er det absolutt noe vi må vurdere, avslutter Ropstad.