Nå vil Kleppe på TV

Bystyrepolitiker Vidar Kleppe (Dem) ønsker å filme og overføre bystyremøtene direkte på Kristiansand kommunes nettsider. Varaordfører og fungerende ordfører Jørgen Kristiansen (KrF) sier forslaget tidigere er vurdert og forkastet.

Vidar Kleppe

Vidar Kleppe vil at bystyremøtene skal tv-overføres live til innbyggerne.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

I en interpellasjon til ordføreren ber Kleppe om å få på plass en løsning slik at bystyremøtene blir filmet og sendt direkte via kommunens nettsider.

Han ønsker også en "lagringsmulighet" av sendingene slik at innbyggerne kan se møtene i opptak.

I dag overføres bystyremøtene på radio, men Kleppe ønsker også at møtene blir tv-sendt.

Han viser til praksisen i Arendal kommune hvor bystyremøtene blir filmet og sendt direkte og Kleppe mener dette er en effektivt måte å utveksle politisk informasjon mellom kommunen og innbyggerne.

Kleppe mener Kristiansand kommune bør følge Arendals eksempel og snarest få på plass en tv-løsning.

– Det er veldig viktig at en storby som Kristiansand har en effektiv informasjonskanal som gjør at byens borgere og andre som ønsker det kan følge de politiske debattene i bystyret direkte, sier Kleppe til NRK.

Han legger til at det også er viktig at TV-opptakene blir liggende i et arkiv på nettportalen slik at alle som ønsker det kan kan gå inn i arkivet i ettertid for å få dokumentert hva partiene og politikerne har sagt og ment i aktuelle saker.

Forslaget er forkastet tidligere

Jørgen kristiansen

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen sier tv-overføring er diskutert og forkastet tidligere.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Varaordfører og fungerende ordfører Jørgen Kristiansen (KrF) sier til NRK at tv-overføring av bystyremøtene har vært diskutert ved flere anledninger tidligere.

– Rådmannen har vurdert forslaget tidligere og administrasjonen har kommet til at kostnadene er så store at man ikke har anbefalt at dette gjennomføres, sier Kristiansen.

– Hva tror du svaret blir denne gangen?

– Jeg vil ikke forskuttere den politiske behandlingen, men ut ifra tidligere diskusjoner om denne saken, så har jeg all grunn til å tro det vil bli samme konklusjon også denne gangen, sier han.

Kleppe er uenig med Jørgensen og sier at en slik ordning ikke behøver å koste mye penger.

– Kostnadene ved å innføre en slik nyordning i Kristiansand vil ikke medføre noe stor "sprekk" i kommunens budsjett, sier Kleppe.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

«Dyrepasseren» reddet eget lam fra plastgarn

Syklet Lindesnes-Nordkapp på rekordtid.

Sørlendinger satte ny verdensrekord: – Det føles godt å være ferdig