NRK Meny
Normal

Vil bygge 40 leiligheter og matbutikk her

Det planlegges et 12 etasjers signalbygg og 40 leiligheter rundt Randesund Hagesenter med butikk og næringslokaler. Kommunen mener det er nok butikker i området.

Håneskrysset Kristiansand

I dette området ved Håneskrysset i Kristiansand ønsker utbyggere å bygge butikk og leiligheter.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Utbyggerne består av gartner Morten Bragdø og Hunsfosinvestorene fra Vennesla, Inge Paulsen, Agnar Espegren og Trygve Aas, der Espegren står som administrerende direktør.

Morten Bragdø

Morten Bragdø skal bygge 40 leiligheter og et 12.-etasjers høyt næringsbygg rundt hagesenteret på Hånes. Han vil også bygge dagligvarehandel, men kommunen har satt foten ned for bygging av butikk.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– I korte trekk skal vi ha en utbygging i utkanten av eiendommen vår, der vi øverst i nord skal ha leiligheter, og i sør mot E18 er det planlagt et næringsbygg og dagligvarebutikk, sier Morten Bragdø til NRK.

Kristiansand kommune utreder nå saken, og Bragdø og Espegren håper at prosjektet er ferdig utredet før jul.

Kommunen kritisk

Selv om utredningen av høyhuset og leilighetene kommer senere i høst, har kommunen allerede kommet med svar til utbyggerne om bygging av matbutikk.

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten i Kristiansand kommune har skrevet følgende i et brev til utbyggerne:

«Eksisterende senterstruktur (Hånes senter og Rona Senter) må ikke utfordres. (...) Vi vil ikke anbefale at det etableres butikk i område ved Randesund Hagesenter».

Kommunen legger også til i skrivet at det også var ønsket å etablere en dagligvarebutikk på Justneshalvøya, men at ønsket også her ble avvist på grunn av andre butikker like i nærheten.

Butikklokaler er viktig

Selv om det blir bygging med eller uten butikk, understreker utbyggerne svært gjerne vil bygge butikk.

Agnar Espegren

Investor og utbygger Agnar Espegren er administrerende direktør i selskapene som skal bygge ut rundt Randesund Hagesenter.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Det er viktig for oss at vi får et butikklokale inn i prosjektet, sier administrerende direktør Espegren i selskapene Mot Syd Næringsbygg AS og Mot Nord Boligbygg AS.

Han forklarer videre at bygningene skal stå i stil med Bragdøs «grønne» stil.

– For oss er det viktig at prosjektet er i tråd med plantesenteret som allerede er der, Det skal være et gjennomgående grønt prosjekt.

– La markedet bestemme

Morten Bragdø har lite til overs for kommunens valg om å gå imot bygging av butikklokaler.

– Kommunen har sperret for bygging her hos oss i 20 år. Det hadde vært mye bedre om markedskreftene fikk styre hvor butikklokalene ligger, sier han.

Den kjente gartneren mener at kommunens forsøk på å etablere dagligvaresentre i nærheten har vært mislykket.

De 40 leilighetene er planlagt å ligge på mellom 75–80 kvadratmeter, forklarer utbyggerne.