– Det vil være døden for vår kystkultur

Rådmannen i Kristiansand forslår å avvikle båttilbudet mellom Randøyane og fastlandet.

Vinterferge mellom Kongshavn og Randøyene

Særlig vinterstid kan det være vanskelig for øyboere på Randøyane å komme seg inn til land uten rutebåten. (Arkiv)

Foto: Janne Aateigen / NRK

– Det er utrolig trist at tilbudet ikke blir opprettholdt. Det er det siste øysamfunnet igjen i Kristiansand med fast bosetting. Om dette skjer vil folk flytte til fastlandet. Det vil være døden for vår kystkultur, sier leder av Randøyane Velforening, Øystein Frustøl.

I dag er det 55 fastboende på Randøyane utenfor Kristiansand. Frustøl sier øysamfunnet vil bli isolert hvis tilbudet forsvinner. Bare skoleruta skal bestå.

Han mener de er avhengig av å ha et tilbud på vinterstid slik at folk kan komme fram og tilbake. For eksempel når barn og ungdom skal på aktiviteter på fastlandet etter skoletid.

Han sier folk er oppgitte over at rådmannen nå vil avvikle tilbudet, men at det har vært fryktet helt siden politikerne vedtok å kutte store deler av rutetilbudet i 2013.

Rune Andersen og de andre beboerne på Randøyene mener politikerne i Kristiansand i kveld har drept øysamfunnet. Bystyret besluttet å bevilge 230 000 kroner til rutebåten – ikke nok, mener øyboerne.

SE VIDEO: En av øyboerne, komiker Rune Andersen, ble så forbanna etter at bystyret i Kristiansand vedtok kutt av rutetilbudet i 2013, at han ga dem fingeren.

897 kroner per tur

Utenom skoleskyssen må de reisende i dag bestille ønsket tur etter en fast oppsatt ruteplan. Tilbudet gjelder fra cirka 15. september til 15. mai, og det betales kun for de turene som bestilles.

Fra januar til mai i år ble det kjørt 101 turer til en kostnad av i overkant 170.000 kroner. Snittkostnaden per tur ble da 1.704 kroner og antall passasjerer per tur ble i snitt 1,9.

Thor Sommerseth

Rådmann Tor Sommerseth vil avvikle dagens båtordning.

Foto: Svein Tybakken

Dette gir en snittkostnad per passasjer på 897 kroner per tur.


I perioden fra oktober 2014 til desember 2015 ble det kjørt 217 turer og snittkostnad da per passasjer var på 724 kroner per tur.

– Med bakgrunn i at administrasjonen ikke anser denne type transport som en prioritert kommunal oppgave, en relativt lav bruk og en høy snittkostnad, vil rådmannen anbefale at tilskuddet til bestillingsruten til Randøyane fra 2018 avvikles, skriver rådmann Tor Sommerseth i sitt forslag.

Frykter fraflytting

Velforeningslederen er også enig i at prisen i dagens ordning er for høy og kaller den hårreisende.

Men han mener det ikke ville vært noe problem å finne firmaer som kunne kjørt billigere.

– Men vi må være med når anbudet blir lagt ut slik at vi kan definere behovet på forhånd. Vi mener vi kan få dobbel så mye kjøring for den samme prisen og dermed opprettholde kjøring på kvelder og i helger, sier Frustøl og legger til;

– Et tilbud er avgjørende for å opprettholde bosettingen på øyene. Om alt av tilbud forsvinner kommer folk til å måtte flytte.

Torsdag skal saken opp i by- og miljøutvalget før den ska behandles videre i formannskapet 30. november.

Tilbudet om båtskyss på kveldstid og i helgene fra Randøyene til fastlandet står i fare for å bli lagt ned.

Denne reportasjen ble laget før saken var oppe til politisk behandling i 2013.