NRK Meny
Normal

Har tro på fortsatt rutetilbud til Randøyene

Det går trolig mot et noe bedre rutetilbud til Randøyene i Kristiansand. Kommunen kan være villig til å spleise på transporten.

Vinterferge mellom Kongshavn og Randøyene

Særlig viterstid kan det være vanskelig for øyboere på Randøyene å komme seg inn til land uten rutebåttilbud. Allerede i dag bor noen barnefamilier mer eller mindre på fastlandet om vinteren.

Foto: Janne Aateigen / NRK

Agder Kollektivtrafikk (AKT) har foreslått å kutte alle ruter fra Kongshavn i Randesund til Østre og Vestre Randøy. Bare den lovpålagte skoleskyssen på morgen og kveld blir værende.

Grunnen er at prisen på transporten er blitt nesten tredoblet fra forrige anbudsrunde.

Randøyene har siden oktober vært midlertidig uten rutebåt på kveldstid og i helger, og flere av beboerne synes det er vanskelig å skulle bli boende uten et rutebåttilbud, særlig om vinteren.

Villige til å spleise

I morgen er det styremøte i AKT, og Høyres gruppelder Hans Otto Lund sier rutebåttilbudet vil bli diskutert på dette møtet.

Hans Otto Lund

Høyres Hans Otto Lund sier Kristiansand kommune er villig til å spleise på et rutetilbud til Randøyene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– All kollektivtransport er et fylkeskommunalt ansvar, men vi er villige til å strekke oss så langt vi kan for å gi et bedre tilbud enn bare skolekjøringa.

– Det har vi tatt opp i samtaler i dag, og i morgen skal vi ha et styremøte der vi drøfter dette videre for å finne ut hvor mye et eventuelt spleiselag vil koste, sier Lund.

Vil få svar i løpet av uka

Lund vil ikke love at det blir et rutetilbud til og fra fastlandet.

– Klok av erfaring vil jeg avvente det til etter styremøte i AKT i morgen. I løpet av uka har vi en veldig klar tilbakemelding.

Lund sier det kan oppfattes som forskjellsbehandling dersom kommunen spleiser på skyssen, fordi også andre langt mer folketette områder av Kristiansand heller ikke har et kollektivtilbud i helger og enkelte kvelder.

– Spørsmålet er om dette vil skape presedens? Men vi har forståelse for at det er litt vanskligere å komme seg fra ei øy enn fra et sted hvor du kan sykle eller gå til et busstopp, sier Lund.

– Uheldig for kystkulturen

Arbeiderpartiet ønsker også at øyboerne på Randøyene skal få beholde et rutetilbud.

Jannike Arnesen

Jannike Arnesen (Ap) mener det er uheldig dersom AKTs forslag om rutekutt blir gjennomført.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Jannike Arnesen (Ap) vil i en interpellasjon til ordføreren i Kristiansand ta opp rutebåttilbudet i bystyret onsdag.

Hun mener det er fare for at Kristiansands vil miste sitt siste ikke-landfaste øysamfunn dersom AKTs forslag om rutekutt blir gjennomført.

– Ser ordføreren at dette er uheldig for byen vår og for vår kystkultur? Vil ordføreren være åpen for å se på muligheten for å finne en løsning på dette problemet? og hvis ja, hvordan vil ordføreren løse problemet? spør Arnesen.

Tvinges til å flytte

Rune Andersen

Øyboer Rune Andersen sier han ikke kan bli boende dersom ikke rutebåttilbudet består.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Komiker Rune Andersen er en av de rundt 60 fastboende på Randøyene, som mener han ikke kan bli boende dersom rutebåten forsvinner.

Han har sendt e-post, både til AKT, ordføreren og varaordføreren i Kristiansand og alle gruppelederne i bystyret, der han gjør dem oppmerksomme på at konsekvensen av at rutebåten slutter å gå er at Randøyene vil avfolkes.

Han skriver at han personlig vil bli tvunget til å flytte fra øya med dagens rutetilbud.

«... sender dere denne eposten for å be dere vise hvorvidt dere ønsker at de siste lysene slukkes i skjærgården vår vinterstid eller ikke. Om dere, med den kunnskap og innsikt dere har i saken, er villige til å gjøre dette?» skriver Andersen.