Viggo Kristiansens psykolog slipper kritikk

Psykologen til barnedrapsdømte Viggo Kristiansen har både rett og plikt til å si ifra hvis han mener han er uskyldig, ifølge en etisk vurdering.

Viggo Kristiansen og Baneheia

Viggo Kristiansen er dømt til lovens strengeste straff, men kjemper for å bli frikjent. Han faste psykolog støtter Kristiansen i det.

Foto: NRK/NTB-Scanpix

Psykolog Atle Austad fikk i august i fjor to klager mot seg med påstander om sammenblanding av roller.

Årsaken er at han både behandler Viggo Kristiansen og samtidig mener at Kristiansen er uskyldig dømt for voldtekt og barnedrap i Baneheia i Kristiansand.

Klagene gikk til Fylkesmannen og Fagetisk råd (FER) i Norsk psykologforening – sistnevnte er nå ferdig med behandlingen.

«Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort», heter det i konklusjonen.

Mor ikke part i saken

Det var Ada Sofie Austegard, mor til en av de drepte jentene, som klaget.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard vil gå videre med avslaget. Hun mener psykologens jobb er å behandle Kristiansen for det han er dømt for.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Gjennom fem punkter spør hun om rollen som behandler kan kombineres med argumenter for uskyld, og om han kan påvirke at en straffesak bør gjenopptas? Hun trekker også inn brudd på taushetsplikt og juridiske forhold.

FER uttrykker forståelse for at hun reagerer, men at det her er snakk om et behandlingsforhold hun ikke er part i.

– Dette er først og fremst en sak mellom innklagede og hans klient, skriver rådet.

Plikt til å varsle

Det vises videre til norsk rettspraksis om at en «behandler skal handle». I Straffeprosessloven heter det at taushetsplikten bortfaller hvis det er nødvendig for å «forebygge at noen blir uskyldig straffet».

Fra juridisk hold blir det påpekt at det forventes at en behandler skal agere for å fremme saken til en klient man mener er feil dømt.

Utdrag fra konklusjonen / Fagetisk råd

Når det gjelder innholdet i behandlingen til Austad og taushetsplikt, avstår FER fra å ta stilling til det, siden Austegard ikke er part i saken.

Psykolog Atle Austad

Psykolog Atle Austad mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt for voldtekt og drap på de to små jentene i Baneheia.

Foto: RUNE PETTER NESS / NTB scanpix

Austad jobber etter et taushetsbelagt mandat på oppdrag for helsevesenet. Han er privatpraktiserende psykolog.

Vil anke

Vedtaket i rådet kan ankes til Norsk Psykologforening, og det opplyser Austegard at hun kommer til å gjøre.

Psykologens standpunkt til uskyld kom fram i en e-post til Kristiansens advokat. Psykologen skrøt av arbeidet som gjøres for å få saken opp for retten på nytt.

Dette var vedlagt dokumentene i den femte begjæringen til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker – som i desember i fjor sa nei nok en gang.

– Jeg står inne for at han er uskyldig, har Austad tidligere sagt til NRK.

Nå ønsker han ikke å kommentere saken før klagen hos Fylkesmannen er behandlet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser at det kan gå både uker og måneder før saken er ferdig.

Innklagedes fremlegging av de refererte synspunktene i en e-post til klientens advokat bryter derfor ikke, men er i tråd med hva man forventer.

Utdrag fra konklusjonen / Fagetisk råd
Ila fengsel og forvaringsanstalt

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der Viggo Kristiansen soner straffen på 21 års forvaring.

Foto: Line Hødnebø / NRK