Må ha ekstern hjelp i klagesaken mot Viggo Kristiansens psykolog

Tilsynssaken mot psykologen til barnedrapsdømte Viggo Kristiansen tar lengre tid enn først antatt. Saken er så komplisert og viktig at fylkeslegen har innhentet ekstern hjelp.

Viggo Kristiansen og Baneheia

Tilsynssaken rundt Viggo Kristiansens psykolog er så viktig og sammensatt at den gis ekstra grundig behandling.

Foto: NRK/NTB-Scanpix

Fylkeslegen har innhentet en ekstern sakkyndig psykolog i tilsynssaken mot psykologen til Viggo Kristiansen.

– Det blir fort veldig omfattende. Dette er en sak som vi synes er vanskelig, og den har prinsipielt stor betydning, sier fylkeslege Petter Schou.

Psykologen er anklaget for rollesammenblanding, siden han mener Kristiansen er uskyldig dømt for barnedrapene i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Ekstern ekspert

Fylkeslegen i Oslo og Akershus har innhentet ekstern hjelp fordi saken er så viktig og vanskelig, at den ikke kan behandles på vanlig måte.

Fylkeslege Petter Schou

Fylkeslege Petter Schou hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det gjør vi hvis det er svært store saker, veldig alvorlige saker, eller hvis det er saker som har prinsipiell betydning og er viktige. Og fordi vi ikke sitter på rett kompetanse selv til å kunne gi en god vurdering, sier Schou til NRK.no.

Han forklarer videre at saken er sammensatt og griper over i flere problemstillinger.

– Regelverket er ganske klart når det gjelder taushetsplikt, men det er ganske uklart på rolleforståelse.

Han forklarer at det kan bli uklart når helsepersonell har oppdrag for andre enn helsetjenesten. For eksempel rettsapparatet, domstolen, politiet eller fengselsmyndighetene.

– Da kommer man fort i et grenseland mellom behandler og det å være rådgiver for myndighetene.

– Hva er det som gjør denne saken spesiell?

– Den er veldig alvorlig. Den har også prinsipiell betydning for hvordan man behandler adferdsproblemer rundt straffedømte, sier Schou og utdyper:

– Det går på frihet, frihetsberøvelse og rolleforståelse for dem som er involvert som behandlere.

Har levert inn bevis

Psykologen dette gjelder er Atle Austad, som har hatt Viggo Kristiansen til samtaler fast gjennom ti år.

– Det er lett å forstå at fylkeslegen trenger bistand i denne saken, sier Austad til NRK.

Psykolog Atle Austad

Psykolog Atle Austad.

Foto: RUNE PETTER NESS / NTB scanpix

Han forklarer at tilsynssvaret hans er svært omfattende og detaljert.

– Det er også vedlagt skriftlig dokumentasjon på mange av de beviser som aldri ble ført i retten i Baneheia-saken. Det er vedlagt åtte beviser i mitt tilsvar, sier Austad og hevder dette ble holdt tilbake av politi og påtalemyndighet.

Dette er kjente påstander fra Kristiansens advokater gjennom flere år, men det er blankt avvist av både politi og påtalemyndighet en rekke ganger.

Leder Erik E. Holmen ved Agder Statsadvokatembeter ønsker ikke å kommentere påstandene. Det gjør heller ikke kriminalsjef i Agder politidistrikt Arne Pedersen, som ledet etterforskningen av Baneheia-drapene. Han viser til at dommen er rettskraftig og at politiets arbeid med saken er avsluttet.

Viggo Kristiansen nådde heller ikke fram med et søksmål mot Gjenopptakelseskommisjonen i Oslo tingrett. Hans femte begjæring om ny rettssak er fortsatt til behandling i kommisjonen.

Psykolog Austad avviser rollesammenblanding, og forklarer at det var nødvendig å legge ved bevis sammen med den faglige forklaringen.

– Dette har fylkesmannen fått av meg og må forholde seg til. Det må gjøre dette usedvanlig komplisert. Men saken er nå engang så komplisert, så da må saksbehandlingen bli omfattende, sier Austad.

Etter at NRK.no brakte nyheten om klagen mot psykologen i august i år, ble den også omtalt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Der uttalte Austad:

– Skal jeg late som om de bevisene ikke eksisterer? Skal jeg koble ut hodet overfor klienten og late som at disse bevisene ikke eksisterer? Ville det vært etisk riktig? En slik evne til dissosiering har jeg ikke, dessverre.

Han var sikker på at Viggo Kristiansen var skyldig fram til juli 2010. Austad er spesialist i klinisk psykologi ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo.

Vanskelig å finne sakkyndig

Fylkeslegen brukte tid på å finne noen som kunne ta oppdraget med å være ekstern sakkyndig, fordi det et lite kompetanse på et så sammensatt område.

– Den er veldig begrenset. Når vi skal ha en sakkyndig er vi nødt til å finne en som både har troverdighet i fagmiljøet, men også for dem som klager og den det er klaget på.

– Det betyr at på et så vanskelig og smalt område som dette her, så er det veldig få vi har å spille på når vi skal finne psykologer med samme erfaring på behandling, sier Schou og understreker at de måtte finne noen uten interessekonflikt og med habiliteten i orden:

– I så små fagmiljøer kjenner folk ofte hverandre, så vi måtte lete litt rundt i landet i forhold til hva vi var ute etter.

Den eksterne psykologen må levere sin anbefaling innen utgangen av januar 2015. Fylkeslegen håper å få behandlet saken innen utgangen av februar.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der Viggo Kristiansen soner straffen på 21 års forvaring.

Foto: Line Hødnebø / NRK