Veilys på alle nye motorveier

Alle nye motorvegstrekninger skal utstyres med veglys. Det er Vegdirektoratets konklusjon.

E18-animasjon

Ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand bygges med veilys. Det vil også gjelde for kommende motorveier i Norge.

Foto: Illustrasjon: Nye Veier AS

Veiselskapet Nye Veier AS søkte om å bygge ny firefeltsvei uten tradisjonell veibelysning på ny E18 Arendal-Tvedestrand og riksvei 3/riksvei 25 Ommangsvollen – Grundset.

Kravet om belysning på nye motorveistrekninger blir nå stående i Vegvesenets håndbok, og søknadene blir avslått.

Bjørne Grimsrud

Direktør Bjørne Grimsrud, Vegdirektoratet.

Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

Ifølge en pressemelding fra direktoratet har hensynet til trafikksikkerhet veid tyngst.

– Vi arbeider for at ingen skal dø eller komme hardt til skade på veiene. Vi har kommet langt når det gjelder å redusere alvorlige skader på veiene i Norge. For å komme videre ned med antall drepte og skadde, blir alle tiltak viktige, opplyser direktør Bjørne Grimsrud i Vegdirektoratet.

Konklusjonen er nådd etter en omfattende høringsrunde.

Ville spare kostnader

Nye ledelys på nye E6 sparer vegvesenet for store summer.

Veibelysning er erstattet av enkle ledelys på en strekning i Hedmark.

Foto: Jan Egil Løvbakk / NRK

For å spare kostnader ville Nye Veier kun ha tradisjonell veibelysning i kryssområder og tunneler, og kun enkle merkeringer med reflekser eller små lys ellers. Selskapet viste til at dette er vanlig i andre land og at det ville ha liten eller ingen innvirkning på trafikksikkerheten. Saken vakte mange reaksjoner.

Tidligere i år gikk Nye Veier i gang med bygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand med veilys inne i prosjektet.

Tvedestrands ordfører Jan Dukene var likevel ikke fornøyd og var fortsatt redd veilysene kunne ryke i tolvte time.

Nå har Vegdirektoratet satt endelig punktum saken.