Nye mobberegler: – Skolenes eiere må stå til ansvar

Skolenes eiere slipper for lett unna i mobbesaker. Det mener medlem i mobbeutvalget, som varsler innstramming.

Arild Rekve

Oppvekstdirektør i Kristiansand Arild Rekve,

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mobbeutvalget ble opprettet av regjeringen i august 2013 med fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder som leder.

Målet er å finne ut hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen her i landet.

– Mer plikt til å handle og større ansvar på skolenes eiere, sier medlem i utvalget Arild Rekve.

Han er oppvekstdirektør i Kristiansand. I dag orienterte han formannskapet om utvalgets arbeid.

Stort ansvar

–Vi vil foreslå å sørge for at skolene tar dette på alvor i hele landet. Det er skolene som må gjøre jobben, men eier har et stort ansvar. Det gjelder i dagens lov, men det kan bli forsterket.

Øystein Djupedal

Fylkesmann Øystein Djupedal leder mobbeutvalget.

Foto: Svein Sundsdal / Svein Sundsdal, NRK

– Du sier nå at dere kommer til å foreslå det?

– Vi er jo ikke ferdig med innstillingen før til påske, men ja dette blir diskutert i utvalget, sier Rekve til NRK.no.

Han sier videre at de diskuterer om opplæringsloven bør endres på ett punkt om mer handlingsplikt.

Det er kommunene som eier grunnskolene, fylkeskommunene eier de videregående skolene. I tillegg kommer privatskolene.

Allerede i september i år lettet utvalgets leder på sløret, og gjorde det klart at det går mot et forslag om sanksjoner i mobbesaker.

I praksis betyr det at hvis en mobbesak ikke følges opp av en kommune, vil det bli mulighet til å gi bøter.

– Systemet er mangelfullt. Vi trenger et tungt ris bak speilet. Det vurderer vi nå seriøst hvordan vi skal innføre, sa Øystein Djupedal til VG.

Ikke fornøyd med loven

Bakgrunnen for å opprette utvalget, er at antall mobbesaker har holdt seg stabilt i flere år.

– Dagens lovverk har ikke ført til mindre mobbing. Det er det overordnete bak vurderingene vi nå diskuterer, sier Rekve og understreker:

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av utvalget, men dette er mer hva jeg selv tror er nødvendig.

– Det er et større ansvar for disse sakene. Vi er ikke fornøyd med loven slik den virker i dag.

– Hva annet diskuterer dere?

– Nettmobbing, diskriminering og krenkelser har kommet veldig sterkt inn. Der får vi mange faglige innspill, som gir et godt kunnskapsgrunnlag, sier Arild Rekve.

I fjor høst ble Kristiansand pilotkommune for organisering av et nytt nasjonalt mobbeprosjekt.

Mobbeutvalget har til sammen 12 medlemmer.

– Antallet elever som forteller om mobbing er for høyt. Vi trenger derfor nye tanker og virkemidler for å bekjempe mobbingen, sa daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Sv) etter at utvalget var oppnevnt.