Vanskelig skolestart: – Viktig å se den enkelte

Mange videregående elever og lærlinger vet ikke hvem de skal snakke med dersom de blir utsatt for mobbing eller opplever problemer ved skolestart om høsten.

Rekker opp hånda

For mange elever kan det være vanskelig å si fra når de opplever ubehagelige hendelser.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skolene og elevene må jobbe sammen for å endre dette, understreker elev- og lærlingombud i Vest-Agder, Kristoffer Niemi Olsen.

– For det første er mobbing et lederansvar, rektor må ta tak. For det andre er det et systematisk arbeid. For det tredje er det et fellesarbeid. Den såkalte «Mobbeloven», opplæringsloven, er ganske klar på at det er et felles ansvar, sier han.

Mandag var det skolestart for samtlige videregående skoler på Agder.

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Opplæringslova § 9 A-2

Prestasjonspress

– Elever på videregående føler kanskje et lite press på å prestere og at de føler at de ikke blir lyttet til. Lærlingene sliter ofte med at de ikke tør å si fra når de er på arbeidsplasser, det skal de ikke behøve å være redde for.

Niemi-Olsen synes at skolene stort sett tar denne problematikken på alvor.

– Ja, i utgangspunktet, men det som gjelder et at eleven må se at de blir fulgt opp på en god måte også. At skolene og vi som mobbeombud snakker sammen og følger opp elevene, understreker han.

Leder i Elevorganisasjonen i Norge, Agathe Waage, forteller at de har fått flere henvendelser fra unge som gruer seg til skolestart.

– Det er mange ulike grunner til det, noen gruer seg til å begynne på noe nytt, men mange opplever at skolene kanskje ikke er så flinke til å samarbeide med hverandre og det gjør at man gruer seg litt ekstra til å begynne på en ny skole.

Agathe Waage

Leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage, sier skolene bør bli flinkere på å samarbeide i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.

Foto: Elevorganisasjonen

– Si ifra

Regjeringen har innført at det er lovpålagt at barnehage og barneskole skal samarbeide.

– Det er bra, men man har ikke gjort nok når det kommer til overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, eller ungdomsskole og videregående skole, sier elevleder Agathe Waage.

Hun sier alle skolene burde bli flinkere til å fokusere på at alle elever skal ha det bra på skolen, og til elevene selv sier lederen dette:

– Et tips til elever som gruer seg til skolestart er at man burde snakke med foreldrene sine eller ta det opp med læreren. Læreren vil det beste for elevene, og hvis man gir beskjed tror jeg det skal hjelpe mye, sier Waage.

Den nye lærernormen er ment for å ha nok lærere per elev, men det mangler fremdeles nok lærere til å fylle kravene som er satt.

Elevorganisasjonen mener Regjeringen har for strenge karakterkrav på lærerstudier.

– Det å få inn flere lærere og helsesøstre, rett å slett få inn et team rundt elevene, som kan se hver enkelt elev tror jeg vil hjelpe, avslutter hun.

16451389

Lærlinger kan slite med at de ikke tør å si fra om problemer når de er på arbeidsplasser, ifølge mobbeombud Kristoffer Niemi-Olsen.

Foto: Frank May, P3472 Frank May / NTB scanpix