Hopp til innhold

Varsler lærerkrise allerede til høsten

Den nye lærernormen betyr at norske elever vil mangle nærmere 1700 lærere når neste skoleår starter. – Vi står overfor en lærerkrise, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet.

Elever ved Tjensvoll skole i Stavanger

Den nye lærernormen var en seier for KrF, mens den blir sett på som en kamel Høyre bare måtte svelge for å få budsjettet for 2018 i havn. Normen skal sikre færre elever per lærer. Bildet viser elever på Tjensvoll skole i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Den nye lærernormen gjelder fra 1. august og innebærer at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i 1.–4. klasse, og maksimalt 21 elever per lærer i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 skal tallet justeres til 15 og 20 elever.

Nå viser ferske tall fra Utdanningsforbundet (ekstern lenke) at normen vil føre til en betydelig lærermangel. Allerede høsten 2018 vil det være 1666 lærere i manko på landsbasis. Høsten 2019 vil lærermangelen øke med ytterligere 917, til 2583.

– Det er et høyt tall, og vi er usikre på hvordan vi skal klare å skaffe så mange lærere på så kort tid. Vi må sette alle kluter til for å sikre at flere lærere blir i yrket, at flere vil inn i yrket, og at noen lærere kan lokkes tilbake, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Ifølge Utdanningsforbundet finnes det over 30.000 personer med lærerutdanning som ikke jobber i skolen.

Vil ha økt lønn

Terje Skyvulstad

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Foto: Emrah Senel / NRK

Utdanningsforbundet mener den nye normen vil føre til at elevene lærer mer og får et bedre skolemiljø. Skyvulstad peker på flere tiltak som kan bidra til at man klarer å sikre flere lærere i skolen allerede neste høst:

  • Økt lønn.
  • Gode seniortiltak, slik at eldre lærere ikke går av med pensjon tidlig.
  • Plikt til å sikre ukvalifiserte lærere et utdanningsløp, slik at de fortsetter i skolen som kvalifiserte lærere.

– Vi er veldig glade for at normen blir innført. Nå er det opp til stat og kommune å sikre at den blir gjennomført, sier han.

– Vi står overfor en krise

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet i Rogaland.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I Utdanningsforbundet i Rogaland mener leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød det er på høy tid å spisse ordbruken om lærermangelen.

– Det er ikke ofte jeg tar ordet «krise» i min munn, men det er faktisk det vi står overfor. Vi har en lærerrekrutteringskrise, og jeg er rett og slett bekymret, sier hun.

Hun mener lærernormen burde vært på plass for lenge siden, og synes det er alarmerende at så mange barn daglig sitter i klasserom med altfor store elevgrupper og for få lærere.

– Lærerkrisen har vært varslet i mange år, men politikerne har ikke evnet å ta det inn over seg, sier Tednes-Aaserød.

Bare toppen av isfjellet

De nye tallene fra Utdanningsforbundet viser kun lærermangelen knyttet til den nye lærernormen. Skyvulstad sier det er tilnærmet umulig å si nøyaktig hvor mange lærere man vil trenge totalt, fordi ulike kilder bruker ulike tall.

Tidligere har tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) antydet at Norge vil mangle 38.000 lærere i 2025, eller 23.000 lærere allerede i 2020. Det finnes også SSB-tall som viser at Norge vil mangle rundt 2600 grunnskolelærere i 2040 (ekstern lenke).

– Det er uansett snakk om mange. Det viktige for oss, er at alle elever har en rett til å bli undervist av en kvalifisert lærer, poengterer Skyvulstad.