Norske skoler har brutt loven 590 ganger på ett år

Skolene sliter med å håndtere mobbingen. – Jeg synes det er alvorlig, sier ekspert.

Laster kart, vennligst vent...

OVERSIKT OVER FYLKESMENNENE: Her kan du se hvor mange lovbrudd det har vært der du bor. Vi har ikke tatt hensyn til befolkningstall.

I fjor kom det en endring i opplæringsloven. Denne endringen gjør at elever og foreldre kan gå rett til Fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke tar tak i en varslet mobbesak innen fem dager. Og Mobbeofferne har virkelig kjent sin besøkelsestid.

Ett år etter endringen kom, er det klart at fylkesmennene I Norge har mottatt godt over 1000 meldinger, og av disse har de registrert 590 lovbrudd. Flere av sakene er fortsatt under behandling, så dette tallet kan stige.

– Det er alvorlig

Arne Tveit, som jobber for instituttet for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, er glad endringen kom, siden mobbetallene ikke har blitt redusert vesentlig på flere år. Han mener likevel 590 lovbrudd er et bekymringsfylt høyt tall.

Arne Tveit

HÅPER PÅ EFFEKT: Arne Tveit håper endringen i loven vil få effekt i et langsiktig perspektiv.

Foto: Privat

– Jeg synes det er alvorlig at så mange skoler ikke klarer å overholde aktivitetsplikten. Det er nok ulik grad av alvor i disse bruddene, men i seg selv er det jo brudd på loven.

Han vil likevel ikke avskrive loven ennå. Han påpeker at det er bortimot 30 000 barn som sier de opplever mobbing på skolen, og siden det ikke eksisterer noen sammenlignbare tall er det vanskelig å si hvor stort tallet 590 faktisk er.

– Det blir interessant å følge dette over tid, å se hva som er langtidseffekten av en sånn endring, sier Tveit, som også tror fylkesmennene vil gjøre det enda bedre når de har hatt oppgaven i en lengre periode.

Han mener regjeringa må jobbe hardt med å evaluere i tiden fremover.

– De burde ikke la denne saken hvile i ett sekund. Dette er så viktig, så dette må de ha høy prioritet på, og følge veldig nært. Jeg tror det er viktig at de foretar en grundig evaluering, og setter i gang undersøkelse på hva slags effekt dette har hatt, sier Tveit.

Jan Tore Sanner

VIL EVALUERE: Jan Tore Sanner (H) sier regjeringa vil fungere hvor godt endringen har fungert ti løpet av 2019.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Mener lovbruddene er bevis på at loven har fungert

En slik evaluering vil ikke foregå før til neste år, ifølge Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Han mener at klageordningen og de tiltakene skolene skal iverksette vil bidra til at elevene får en trygg og god skolehverdag uten mobbing.

– At antallet saker er høyt viser at elever og foreldre bruker klageordningen. Vi har varslet at vi skal evaluere regelverket neste år, men nå er det viktig at regelverket får tid til å virke. Vi har god dialog med både elever, lærere, skoleeiere og andre for å vurdere hvordan vi best mulig kan sikre elevene en trygg skolehverdag uten mobbing, sier Sanner.

Ministeren mener at lovbruddene er bevis på at endringen har fungert.

– At fylkesmennene avdekker lovbrudd, viser at det er behov for en klageordning utenfor skolene. I vår økte vi støtten til klageordningen hos fylkesmannen fra 17 til 34 millioner slik at sakene ikke skal bli liggende for lenge og slik at de er enda bedre rustet til å håndtere klagene, sier han.