Uvisst når E39 opnar

Det er førebels uvisst når E39 i Søgne opnar etter at stein har falle ned i vegen. Geolog er på staden for å vurdere fare for nye ras. Vegen er stengd i begge retningar.