Utviklingshemmede får ikke nødvendig hjelp

I vår ble det avdekket flere kritikkverdige forhold vedrørende hjelpen utviklingshemmede i Froland kommune har fått. Nå har kommunen tatt grep.

Medisinskap

Froland kommune får blant annet kritikk for uforsvarlig medisinutdeling. ARKIVBILDE

Foto: AUDUREAU AURELIE / Colourbox

Ifølge Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, har hjelpen utviklingshemmede har fått, vært for tilfeldig.

– Mange brukere får det vi kaller «punkttjenester». Det vil si at de har personell på deling. Noen brukere har behov for mye hjelp og oppfølging, noe som fører til at det blir lite ressurser igjen til andre, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Egil Nordlie.

Han mener kommunen bør bli flinkere til å se hvilke behov den enkelte har.

Uforsvarlig utdeling av medikamenter

Noe av det som er påpekt i tilsynet, er uforsvarlig utdeling av medikamenter og dårlig avvikshåndtering. Sistnevnte kan ifølge Fylkesmannen føre til at feil ikke rettes opp raskt nok.

Kommunalsjef for velferdsetaten i Froland kommune, Svein Setekleiv, legger seg flat for kritikken.

– Vi ser veldig alvorlig på det. Medisineringen skal være riktig og det må være gode rutiner på det, sier han.

– Har tatt tak

Setekleiv sier at kommunen har tatt tak i alle punktene Fylkesmannen har påpekt, og at kommunen nå jobber kontinuerlig og systematisk for å forbedre dette.

Svein Setekleiv

Kommunalsjef for velferdsetaten i Froland kommune, Svein Setekleiv sier at kommunen ser veldig alvorlig på det som har kommet fram.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Når det gjelder avvikshåndteringen, innfører vi et nytt system som sikrer en mer robust håndtering. Vi har også sett at det er nødvendig å få fastlegene mer på banen når det gjelder oppfølging og totalvurdering av den enkelte, sier han.

Setekleiv er glad for at Fylkesmannen gjennomfører slike tilsyn, og mener det hjelper både Froland og andre kommuner til å holde seg innenfor regelverket som gjelder.