Her er UPs råd for en trygg sommertrafikk

Antall trafikkulykker og førerkortbeslag øker i sommermånedene. UP-sjefen i Agder og Rogaland har rådene for å redusere ulykkestallet.

Øystein Krogstad

Utrykningspolitiet lover at de vil være synlige i trafikken i sommer. Målet er å luke ut fartssynderne og redusere antall ulykker.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Sommertrafikken bekymrer Utrykningspolitiet i Norge. Det er mye trafikk, det er ofte varmt og folk vil fort frem til destinasjonen. Da kan det fort gå galt.

UP-sjefens fem råd i sommertrafikken

  • Hold køen: Du tjener ingenting på å drive med tullete forbikjøringer
  • Hold fartsgrensa: Som alltid er det veldig viktig å holde fartsgrensa
  • Ha på bilbeltet: Det er bilbeltet som redder liv, og ingenting annet
  • Ta pauser: Stopp når du er trøtt
  • Vær edru: Rus og bilkjøring hører ikke sammen

Høy fart og hodeløse forbikjøringer

«Det er utvilsomt om sommeren det skjer flest ulykker»

UP-sjef i Agder og Rogaland, Øystein Krogstad

UP-sjef i Agder og Rogaland, Øystein Krogstad, lover at de skal være synlige i trafikken i sommer.

– Vi kommer til å ha størst fokus på hovedferdselsårene, E18 og E39. Men folk over hele landet vil nok oppleve at vi er der det er mye trafikk, nettopp fordi det er der det oftest skjer ulykker, sier Krogstad til NRK.

Han sier politiet stadig vekk blir vitne til uansvarlig kjøring, spesielt i sommermånedene.

Øystein Krogstad

Øystein Krogstad gir deg fem tips til hvordan du forholder deg til sommertrafikken.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det vil ta for lang tid å ramse opp alt, men høy fart og hodeløse forbikjøringer er det som stort sett går igjen, sier UP-sjefen.

– Uten UP ville folk sluppet seg helt løs

Krogstad sier kontroller på veiene har en viktig signaleffekt. Han mener UPs tilstedeværelse er helt avgjørende for at det ikke skjer flere ulykker.

– Jeg er helt overbevist om at det er avgjørende at vi er ute på veiene med laseren slik at vi kan luke ut de som kjører for fort. Uten UP ville nok folk sluppet seg helt løs. Ved at vi er synlige på veien og at folk vet at vi er der, tror jeg mange skjerper seg rett og slett fordi de er redde for å bli tatt, tror UP-sjefen.

Juni og juli er de to månedene politiet beslaglegger flest førerkort. Økningen er markant i forhold til resten av året, sier Krogstad.

– Akkurat hvor mange flere som mister lappen i sommermånedene kan jeg ikke si her på stående fot, men det er ingen tvil om at vi tar flere.

Råkjøring og mer trafikk

Illustrasjon laserkontroll

Politiets laser blir hyppig brukt for å luke bort de som tråkker for hardt på gasspedalen i sommer. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Tallet på antall ulykker på norske veier øker også om sommeren.

– Det er utvilsomt om sommeren det skjer flest ulykker. Sommeren for to år siden ble det drept en person hver dag i juni i Norge. Det er stygge tall.

Er det fordi folk råkjører mer om sommeren eller er det på grunn av den økte trafikkmengden på veiene?

– Det er et sammensatt bilde, men det skyldes nok begge deler. Om sommeren er det mer trafikk på veiene og da er sjansen større for at det skjer ulykker, sier han.

Fartssynderne er det også flere av i sommermånedene, ifølge UP-sjefen.

– Når vi beslaglegger flere førerkort med samme mannskapsstyrken enn ellers i året sier det seg selv at det er en del som tråkker litt for hardt på gasspedalen,

Rus og dårlig bruk av bilbelte er også en av de vanligste årsakene til ulykkene, ifølge Krogstad.

Like mange på jobb

Selv om sommeren er høytid for ulykker og førerkortbeslag må Utrykningspolitiet klare seg med like mange folk som ellers i året.

– Vi setter ikke inn ekstra ressurser, men vi bruker blant annet litt ekstra penger på overtid. I tillegg prøver vi å flytte litt på ressursene slik at vi er til stede der det er mest trafikk, sier han.

Krogstad håper sommerbilistene bruker fornuften og lytter til rådene fra UP.

– Nå er vi inne i den verste måneden. Jeg håper derfor at folk tar oppfordringen og kjører forsiktig slik at vi unngår stygge ulykker. Det er jo derfor vi er på veien.

UP-kontroll

Fartsovertredelser og farlige forbikjøringer er det som stort sett går igjen, ifølge Krogstad.

Foto: Ludvigsen, Benedicte Goa / NRK