Trolig drept av bjørn

Undersøkelser av flere sauekadaver tyder på at det er bjørn i landsdelen.

sauekadaver

Et av lamma til Tommy Ågedal på Naglestadheia i Hægebostad som SNO antar ble drept av bjørn. Foto Audun Rossevatn, SNO

Foto: Audun Rossevatn, Statens Naturoppsyn

På bagrunn av undersøkelser på sauekadaver antar Statens Naturoppsyn (SNO) at det er bjørn i Agder denne høsten.

Hos en saueeier på Naglestadheia i Hægebostad ble det 21. september funnet fire døde lam. Lammene ble undersøkt av SNO, som etter en grundig vurdering antar at de er drept av bjørn.

Hos en annen saueier på Eiesland i Kvinesdal ble det 10. oktober funnet en død voksen sau som også SNO antar er drept av en bjørn.

Vil overvintre

Med bakgrunn i bjørnens biologi er det grunn til å tro at bjørnen vil overvintre i Agder denne høsten.

Statens naturoppsyn er derfor interesert i å få meldinger om nye observasjoner av spor og sportegn etter store rovdyr i landsdelen.