Trangt for juleposten

Konseptet Post i butikk har vokst kraftig, og det trengs mer plass mange steder. Aldri før har folk handlet så mye på nett, og dermed øker trykket på dem som skal ta imot pakker i dagligvarebutikker.

Konsept Post i butikk har vokst ut av sitt gode skinn. Aldri før har folk handlet så mye på nett, og dermed øker trykket på de som skal ta imot pakker i dagligvarebutikken.