Trailer står fast på riksveg 9

Ein trailer står fast i Byklebakkene på riksveg 9 i Bykle. Dette fører førebels ikkje til trafikale problem på staden, ifølgje politiet.