Torvet forsinket

Arbeidet med å bygge parkeringsanlegg til 400 p-plasser under Torvet i Kristiansand tar lengre tid enn planlagt, skriver fvn.no. Det betyr at tradisjonelle arrangementer som juletorvet og 17. mai feiring kan bli flyttet. Endelig ferdigstilling av anlegget skal være juni neste år.

Torvet i Kristiansand
Foto: Svein Sundsdal / NRK