Tøffere hverdag bak murene

Fengselsansatte i region Sørvest sier de opplever flere tilfeller av vold og trusler nå enn tidligere. Neste år må regionen spare inn 15 stillinger. Ledelse og ansatte frykter budsjettkuttet vil forverre en allerede vanskelig situasjon.

Antall tilfeller vold og trusler mot fengselsansatte i Norge er doblet de siste fire årene. Nå frykter både ledelsen og ansatte ved Stavanger Fengsel at nye budsjettkutt neste år skal forverre en vanskelig situasjon.