Hopp til innhold

To nestenulykker med helikoptre under snøkaoset

To ganger under vinterens snøkaos holdt helikoptre på å krasje i høyspentledninger. I begge tilfellene skyldes det uoppmerksomhet hos piloten.

helikopter under snøfall

18. januar og 13. februar skjedde det to nestenulykker under helikopterinspeksjon i Agder.

Foto: Jon Anders Skau / Agder Energi

– Skadepotensialet og konsekvensene er svært dramatiske hvis det skjer en helikopterulykke. Vi er veldig glade for at dette gikk bra, sier administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

18. januar og 13. februar skjedde to nestenulykker i forbindelse med helikopterinspeksjon under snøfallene i Agder-fylkene. Det kommer fram i en evalueringsrapport av beredskapsarbeidet utarbeidet av Agder Energi Nett.

Passerte mellom to kraftlinjer

Hendelsen i januar var ifølge Folgerø mest dramatisk. Helikopteret, med en pilot og to ansatte fra Agder Energi Nett om bord, var i Marnardal for å feilsøke i forbindelse med strømstans. Piloten fulgte en kraftlinje nede i dalen som ligger 8–10 meter over bakken. Ifølge rapporten skulle helikopteret passere en overliggende høyspentledning, men kom farlig nær denne. Kun rask manøver fra piloten hindret kollisjon og helikopteret passerte mellom de to kraftledningene.

– Mellom de to kryssende kraftlinjene var det cirka 20 meters margin, opplyser Folgerø.

Svein Are Følgerø adm dir Agder Energi

Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett, ser svært alvorlig på de to nestenulykkene som skjedde under helikopterinspeksjon i januar og februar.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Opplevdes som dramatisk

Den andre hendelsen skjedde 18. februar da et helikopter skulle krysse en kraftlinje. Rett før kryssingen ble noen hester på bakken skremt og ifølge rapporten gjorde helikopterpiloten en sving bort fra linjetraseen. Kryssingen av høyspentledningen kom da brått på.

– Piloten tok en kontrollert unnamanøvrering, men oppmerksomheten var litt for mye på hestene og litt for lite på omgivelsene. Vi tar disse hendelsene med største alvor og har derfor rapportert dem inn. Helikopterselskapet følger hendelsene opp mot Luftfartstilsynet, sier Folgerø.

– Hvordan har de ansatte som var om bord på helikoptrene blitt fulgt opp i ettertid?

– Dette opplevdes selvsagt som dramatisk for dem, og de ble fulgt opp umiddelbart av nærmeste leder. Vi har også involvert bedriftshelsetjenesten og noen hadde behov for en debrifing, sier Folgerø.

Helikopter strøm agder energi

Ifølge rapporten fra Agder Energi Nett hadde de periodevis 4- 5 helikoptre i lufta samtidig for å drive feilsøking.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Totalt åtte alvorlige hendelser

– Hva tenker du om at dere har opplevd to så alvorlige hendelser i løpet av så kort tid?

– Det er to for mange, men det er alltid en risiko forbundet med helikopterflyging. Det er viktig at slike hendelser blir rapportert slik at vi kan bli bedre, sier han.

Totalt er det åtte hendelser som er kategorisert som alvorlige i rapporten. Disse innebærer blant annet kollisjon mellom to montørbiler, en kuttskade og ribbensbrudd.

– Det er åtte for mange, men i forhold til den situasjonen som var, er jeg veldig glad for at det ikke skjedde alvorlige hendelser med skadeomfang. Det forteller meg at våre mannskaper har et stort HMS-fokus og er bevisste på sikkerhet, sier Folgerø.

I rapporten går det også fram at vinterens strømstans har kostet selskapet i overkant av 140 millioner. Her inngår 81 millioner i tapte inntekter på grunn av strømstans, ti millioner i kompensasjon til kunder som mistet strømmen og feilrettingskostnader på 50 millioner.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,91 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %