Hogger gjerne trær i skogen

Flyktningene Hassan Najmaldin Hasan og Arianus Han i Sarraj fra Syria er positive til NHO Agders forslag om å la arbeidsledige og flyktninger rydde strømlinjer i Agder. De ønsker begge å bidra.

NHO forslag

NHO Agder har foreslått å sysselsette arbeidsledige og flyktninger til å hogge trær langs strømlinjer i Agder. Det mener Hassan Najmaldin Hasan (t.v) og Arianus Han i Sarraj er en god idé.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Etter utallige strømbrudd i Agder den senere tiden, har NHO Agder foreslått å sysselsette arbeidsledige og flyktninger til å hogge trær langs strømlinjer i Agder.

Dette mener Øyvind Strædet ved Kongsgård skolesenter, der flyktninger får språk- og yrkesrettet opplæring, er en god idé.

– Jeg ser absolutt muligheter for at flere deltakere på skolen kan ha stort utbytte av dette, sier Strædet til NRK.

Øyvind Strædet

Øyvind Strædet mener NHO Agder har kommet med et godt forslag.

Foto: Kristiansand kommune

Godt for traumeutsatte

Strædet, som er arbeidsleder ved verkstedet på skolesenteret, mener et slikt tiltak kan gjøre godt for flyktninger som sliter med traumer. Flere av deltakerne har så store traumer at de ikke klarer å koble av, noe som blant annet fører til at de sliter med å møte tidsnok på skolen.

– Men vi ser at når vi sender de ut i arbeid der de kan jobbe fysisk, blir de gjerne trøtte om kvelden og sover godt – og møter på skolen dagen etterpå.

Han legger også vekt på at mange av kursdeltakerne ved Kongsgård har et aktivt yrkesliv bak seg, og har behov for å bidra i arbeidslivet.

Likevel sliter skolen med å skaffe dem relevante praksisplasser der de føler at de kan prestere. og ifølge Strædet er det flere som sitter hjemme etter endt kursgang, uten arbeid å gå til.

Ønsker å jobbe

– Jeg liker å jobbe. Jeg kan ikke bare sitte hjemme, sier Hassan Najmaldin Hasan. Både han og Arianus Han i Sarraj sier de ønsker å delta i arbeidet med å hogge trær fra strømlinjer, når NRK møter dem på Kongsgård skolesenter.

Hassan Najmaldin Hasan og Arianus Han i Sarraj

Både Hassan og Arianus sier de har erfaring med lignende arbeid som saging og snekring.

Foto: Kristin Olsen / NRK

De har bodd i Norge i henholdsvis ett år og fire måneder og to år, etter å ha flyktet fra Syria. Både Hassan og Arianus sier de har erfaring med lignende arbeid som saging og snekring.

Hassan Najmaldin Hasan

Hassan Najmaldin Hasan kunne gjerne tenkt seg å rydde strømlinjer for Agder Energi.

Foto: Kristin Olsen / NRK

De sier arbeidmarkedet fungerer på en annen måte i Norge enn i Syria og at det er vanskelig å få seg jobb.

– Vi er nye her og kjenner ikke mange, sier Hassan.

– I Norge trenger vi fagbrev og andre ting som vi ikke behøver i Syria. Derfor er det litt vanskelig å få seg jobb her i Norge, legger Arianus til.

Arianus Han i Sarraj

Arianus Han i Sarraj kom til Norge for to år siden.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Vil gi store ringvirkninger

Øyvind Strædet sier skolesenteret gjerne bidrar med å tilrettelegge kurs som kan hjelpe flyktninger med å få den kompetansen de behøver i arbeidet med linjerydding.

Han tror en slik arbeidsmulighet vil kunne bedre utsiktene for framtidig arbeid.

– Det er klart det vil gi store ringvirkninger hvis de raskt kan komme ut i en jobb der de kan bli vurdert i personlige egenskaper.